Gå tilbake til:
Du er her:

Søk tilskudd til nyskapende aktivitetstiltak

Har du et spennende aktivitetstiltak på gang? Eller ønsker å utvikle kvaliteten i eksisterende prosjekt? Nå kan du søke om tilskudd.

Idrettslag og organisasjoner tilknyttet Norges idrettsforbund, samt friluftsorganisasjoner og andre aktører som ikke er profittbasert virksomhet, kan søke støtte til nye idrettstiltak og egenorganisert fysisk aktivitet.

Tilskuddsordningen "nye idrettstiltak og egenorganisert fysisk aktivitet" har fortløpende søknadsfrist ut året eller til midlene er brukt opp.

Spørsmål?

Lurer du på noe? Kontakt Idrettsseksjonen ved rådgiver Nina Iren Øverberg: Telefon 55 56 57 98/94 50 03 92

E-post: nina.overberg@bergen.kommune.no