Gå tilbake til:
Du er her:

Idrettsorganisasjoner og idrettslag kan søke arrangementsstøtte

Alle arrangører av topp- og breddearrangement som arrangeres i Bergen og eller bergensregionen, og som er medlem av et idrettslag/særforbund og dermed medlem av Norges Idrettsforbund, kan søke arrangementsstøtte.

Fortløpende søknadsfrist ut året eller til midlene er brukt opp. Du søker elektronisk.

Målet med ordningen er å etablere og utvikle nasjonale og internasjonale arrangement i Bergen. Videre er det et mål at idrettsarrangementer skal bidra til idrettsutvikling, merkevarebygging samt å skape minneverdige opplevelser for utøvere, trenere, ledere, tilreisende og innbyggerne i Bergen.

Har du spørsmål om ordningen?

Ta kontakt med Idrettsseksjonen ved rådgiver Frode Karlsen: Telefon 55 56 57 89 eller epost: frode.karlsen@bergen.kommune.no