Gå tilbake til:
Du er her:

Sykkelambassadører og nytt undervisningsopplegg

Barnehager og skoler får en sentral rolle som motivator og ressurs for sykkelopplæring, sykkelopplevelser og forberedelser mot sykkel-VM. Nå inviteres de til å oppnevne egne sykkelambassadører blant sine ansatte.

Alle barnehager i Bergen og skoler i Bergen og Hordaland har fått invitasjon til å utnevne sykkelambassadør(er) blant sine ansatte, og til å delta i forberedelser og gjennomføring av Sykkel-VM.

Arrrangementet går av stabelen i Bergen og bergensregionen 16. – 24. september 2017. Du finner invitasjonen som Byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett (BBSI) har sendt ut over.

Fristen for å melde sin sykkelambassadør(er) er 10. februar klokken 12.00. Allerede 14. februar får sykkelambassadørene være med på inspirasjonssamling i AdO arena.

Får delta i "laget"

Sykkelambassadøren får delta i "laget" som skal gjennomføre tidenes sykkelopplegg i Bergen og bergensregionen.

Sykkelambassadøren kan ha flere oppgaver:

  • Være barnehagen/skolens kontaktperson inn mot BBSI ved Idrettsseksjonen og fagavdeling skole, Bergen 2017 og «Alle Barn Sykler».
  • Motivere barnehagen/skolens ansatte til å involvere seg i sykkelopplæring og forberedelser til Sykkel-VM 2017.
  • Veilede og inspirere kolleger å ta i bruk nettbasert undervisningsopplegg om sykkel, med egen barnehagemodul.

Nytt undervisningsopplegg med egen barnehagemodul

Det er laget et nettbasert undervisningsopplegg for småtrinnet, mellomtrinnet og ungdomstrinnet. www.sykkeliskolen.no er gratis og inneholder også en egen barnehagemodul.

Her finner du oppgaver med illustrasjoner og tegninger som er tilpasset barnehagen og undervisning på de ulike trinnene. I tillegg er det nyttige tips, ideer og aktuelle lenker.

Informasjon på møter med styrere og rektorer

Styrere i bergensbarnehagene og rektorer på skolene i Bergen har i møter fått informasjon om Sykkel VM og hvordan de kan ta del i forberedelser og gjennomføringen.