Gå tilbake til:
Du er her:

Signerte samarbeidsavtale om Idrettscampus Bergen

Åtte aktører har inngått samarbeidsavtale om Idrettscampus Bergen. Sammen skal de skape et kraftsenter for idretten i bredde og topp, og for fysisk aktivitet i alle aldersgrupper.

Samarbeidsavtalen ble signert torsdag 2. februar 2017. Du finner den nede til høyre.

Idrettscampus Bergen er et samarbeid mellom Hordaland idrettskrets, Olympiatoppen Vest, Sportsklubben Brann, Høgskulen på Vestlandet, Haukeland universitetssjukehus, Bergen kommune, Universitetet i Bergen og Hordaland fylkeskommune.

Hovedmålet er å styrke arbeidet med idrett, fysisk aktivitet og folkehelse i Hordaland gjennom å etablere møteplassar for kompetanseutvikling og kompetanseformidling.

Les også om Idrettscampus Bergen på Hordaland fylkeskommune sin nettside.

Motor i regionen

- Jeg har stor tro på at Idrettscampus Bergen blir en motor i regionen hvor vi satser på breddeidretten, utvikler talentene og legger til rette for toppidretten. Dette passer veldig godt med den nye idrettsplanen som ligger til politisk behandling i disse dager, sier idrettsbyråd Pål Hafstad Thorsen.

Byråden er også opptatt av at talenter og toppidrettsutøvere skal få utvikle seg i Bergen og i Hordaland.

-Det er viktig at vi i regionen vår får etablert så gode rammebetingelser rundt utøverne våre at vi unngår talentflukt. At de kan utvikle seg i egen by med familie, venner og nettverk rundt seg, sier Hafstad Thorsen.

Kommunen kan dra nytte av de andre aktørene

For Bergen kommunes del ser byråden også at det er spesielt relevant å delta i en idrettscampus for å sikre en kunnskapsbasert bredde, talent- og toppidrettsutvikling, som i sum også vil være et viktig bidrag til folkehelsearbeidet.

- Gjennom kompetansedeling kan vi bedre legge til rette for forskning og utvikling hvor Bergen kommune kan dra nytte av de andre aktørenes kompetanse, fagmiljøer og nettverk. Det er også et stort potensiale for at dette vil komme barnehage og skole til gode samtidig som det er et tydelig idrettsprosjekt, sier byråd for barnehage, skole og idrett Pål Hafstad Thorsen.

Hovedkontor på Idrettens hus

Idrettscampus Bergen skal ha hovedkontor i Idrettens hus. Daglig leder skal ha mulighet til å jobbe hos de ulike aktørene i perioder.

Fylkesordfører Anne Gine Hestetun leder styringsgruppen, der hver aktør har en representant.

Finansiering

Hordaland fylkeskommune har gitt to millioner kroner og Bergen kommune 1,5 millioner kroner til prosjektet i år for å etablere en driftsorganisasjon. Samarbeidspartnerne bidrar med kompetanse og ressurser. Prosjektet har en etableringsfase på to år, deretter skal Idrettscampus Bergen gå over i ordinær drift.