Gå tilbake til:
Du er her:

Dialogmøte om barn og unges seksuelle helse

Torsdag 5. oktober var 15 ulike organisasjoner samlet for å gi råd om hvordan kommunen kan styrke seksualopplysningen og seksualundervisningen for barn og unge.

Program og innlegg finner du under "Vedlegg".

Kommunen skal lage plan

Dialogmøtet er en viktig start på kommunens arbeid med å lage en plan for barn og unges seksuelle helse, seksualopplysning og seksualundervisning.

Planen har sitt utspring i et tverrpolitisk initiativ fra flere ungdomspolitikere som ønsket å styrke seksualundervisning i bergensskolene. Dette ble tatt opp i Bergen bystyre 26. april 2017.

I samme møte bestemte bystyret at kommunen skal lage en plan for å styrke og forbedre Bergen kommunes arbeid med seksualopplysning.

Den nasjonale strategien for seksuell helse 2017-2022 – Snakk om det! er et viktig grunnlag for planen.

Byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett, Byrådsavdeling for helse og omsorg, og Byrådsavdeling for sosial, bolig og inkludering samarbeider om å utarbeide planen.

Program for samlingen 5. oktober

Dialogmøtet var i Auditoriet på Nygård skole, Lars Hilles gate 16a, og var åpent for alle interesserte. Representanter fra 15 ulike organisasjoner og enkeltpersoner holdt cirka 10 minutters innlegg med bakgrunn i temaet:

  • Barn og unges seksuelle helse. Hvordan kan Bergen kommune styrke både seksualopplysning og seksualundervisning for barn og unge?

Se fullstendig program i vedlagt PDF (Forbehold om endringer i programmet):

Byrådene Pål Hafstad Thorsen, Vigdis Anita Gåskjenn og Erlend Horn,representant fra Byrådsavdeling for helse og omsorg, lærer Marianne Støle-Nilsen, helsesøster Ingvild Gryt, Ungdommens bystyre, Elevorganisasjonen, Felles innvandringsråd i Hordaland, Møhlenpris IL, RVTS og Engen helsestasjon, Fagavdeling for barnehage og skole i Bergen kommune, Skolehelsetjenesten i Bergen kommune, FRI, Medisinstudentenes seksualopplysning, SMISO, Amathea, Politiet.