Gå tilbake til:
Du er her:

Vil gi «forsvarsbarna» bedre hjelp

Barn med foreldre som har vært eller er i tjeneste i internasjonale operasjoner kan slite med sorg og savn. Nå ønsker kommunen i samarbeid med Forsvaret å skape større forståelse for disse barnas situasjon.

- Vi ønsker rutiner i skoler og barnehager for å fange opp disse barna, sier psykologspesialist ved pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) i kommunen, Christel Wolff, som er Bergen kommunes kontaktperson for forsvarsbarn.

Bergen kommunes veteranplan vektlegger viktigheten av å huske på familiene og barna i tillegg til veteranene. Kommunen sender i disse dager ut en brosjyre med mål om å skape større forståelse for disse barnas situasjon og behov, og gi dem informasjon om hvor de kan henvende seg for hjelp og tiltak.

Frykt, sorg og savn

- Vi har ikke tall på hvor mange barn som sliter, men vi vet at mange barn synes det er vanskelig når en av foreldrene tjenestegjør i internasjonale operasjoner. Barn ser på nyheter, og vissheten om at mor eller far befinner seg i et krigsområde kan være krevende. Ofte kan det vise seg som frykt for at noe skal skje dem, og en sorg og savn over at denne voksenpersonen ikke er til stede i hverdagen. Vi ser også at mange kan slite med relasjoner selv i voksen alder, sier Kjersti Vaksdal, regional rådgiver i Forsvarets veterantjeneste.

Bevisstgjøring for å forebygge

Forsvarets veterantjeneste og Bergen kommune går nå sammen for å bevisstgjøre dem som ser barna til daglig om hvilke påkjenninger de utsettes for, og hvor de kan få hjelp.

- Ved å gjøre ansatte i barnehager og skoler mer bevisstgjort på påkjenningene barna lever med, kan en fange opp mulige reaksjoner på et tidlig tidspunkt, og barna kan få hjelp før vanskene videreutvikler seg, sier Christel Wolff.

Bergen kommune har som en av de få kommunene i landet, en veteranplan som ble vedtatt av bystyret i 2015. Dette informasjonstiltaket er ett av flere tiltak i planen.