Gå tilbake til:
Du er her:
Innspillsmøte 15. mars

Hvordan skaper vi gode oppvekstmiljø for barn og unge?

Hør hva ulike organisasjoner og offentlige instanser mener er viktig for å skape trygge og gode oppvekstmiljø for barn og unge i barnehage, skole og innen idretten!

Byrådet har bestemt at det skal lages en handlingsplan mot mobbing som skal gjelde på barnehage- skole- og idrettsfeltet. I den forbindelse inviterer byråd Pål Hafstad Thorsen til innspillsmøte.

Tid: Torsdag 15. mars kl. 12.00- 16.00
Sted: Nye Scala på Ulriken bydelssenter, Årstad bydel.

Møtet er åpent for alle interesserte, men det er begrenset med plasser. Vel møtt!