Gå tilbake til:
Du er her:

Fikk råd til handlingsplan mot mobbing

Byrådet vil lage en handlingsplan mot mobbing. Torsdag fikk byråd Pål Hafstad Thorsen råd av dem som jobber tett med barna til daglig da han inviterte til innspillskonferanse.

- Vi vil at barna våre skal trives på i barnehagen, på skolen og i fritiden. Oppvekstmiljøet skal gi hvert enkelt barn en følelse av trygghet og sosial tilhørighet. Vi vil ha nulltoleranse mot mobbing, og byrådet setter nå i gang arbeidet med å lage en handlingsplan mot mobbing. Jeg ønsker å få råd fra dere som jobber tett med barna til daglig som vi kan ta med oss videre i arbeidet med handlingsplanen, sa byråd Pål Hafstad Thorsen i innledningen.

Hovedmålet for planen er å utvikle et godt og trygt oppvekstmiljø i barnehage, skole og på idrettsfeltet for alle barn og unge i Bergen. Planen skal omfatte hele oppveksten og de arenaene barn og unge oppholder seg på.

Innspillsmøtet var bredt sammensatt av representanter for ansatte, elev- og foreldrerepresentanter, politiet, interesseorganisasjoner med mer.