Gå tilbake til:
Du er her:

Alle som søker barnehageplass, må sende ny søknad

Alle som søker barnehageplass i Bergen og som skal være med i hovedopptaket for 2019, må registrere søknaden sin på nytt i systemet Vigilo. Det gjelder også dem som har søknad inne fra før.

Vi anbefaler at nye søkere venter med å registrere søknad til nytt system, Vigilo, åpnes for søknader 6. februar.

Mer brukervennlig

Bergen kommune har valgt Vigilo som sin administrative IKT-løsning innen oppvekstfeltet. Systemet skal blant annet skal brukes når du søker barnehageplass i forbindelse med samordnet opptak til barnehage.

Den nye løsningen skal tas i bruk 2019 og erstatter IST barnehage. Det nye systemet vil gi en mer brukervennlig barnehagesøknad. Det vil være lenker til kartoversikt over barnehagenes beliggenhet, foresatte kan sende elektronisk dokumentasjon på prioritet i søknaden og det vil etterhvert være mulig å se ledige plasser per barnehage.

Hovedopptaket våren 2019 for alle barnehager skal gjennomføres i nytt system. Foresatte som per i dag har registrert søknad i nåværende system, IST Barnehage, må registrere ny søknad i Vigilo.

Innføring av nytt system får følgende konsekvenser:

  • IST Barnehage stenger for registrering og endring av søknad 8. januar 2019.
  • Nytt system, Vigilo, åpner for registrering av søknader 6. februar 2019.
  • I perioden 8. januar til 6. februar er det ikke mulig å registrere ny søknad eller endre på eksisterende søknad.
  • Alle som ønsker å være søkere til en barnehage i Bergen må registrere ny søknad i Vigilo fra 6. februar.
  • Søknadsfristen til hovedopptak 2019 er forlenget til 28. mars 2019.

Trenger du hjelp?

Kontakt Innbyggerservice i Kaigaten 4.

I uke 6 og uke 13 vil personal fra Seksjon barnehage være tilstede på Innbyggerservice for å svare på spørsmål samt veilede ved registrering av søknad.

For andre spørsmål, kontakt seksjon barnehage per e-post: seksjon.barnehage@bergen.kommune.no