Gå tilbake til:
Du er her:

Tid for å søke barnehageplass

Har du ikke barnehageplass fra før og ønsker plass fra høsten, må du søke innen 28. mars. Du søker i kommunens nye system Vigilo som ble åpnet for registrering 6. februar.

Fordeling av nye barnehageplasser fra høsten er det vi kaller hovedopptaket, og er forbeholdt dem som ikke har plass fra før, og som oppfyller kriteriene for lovfestet rett til plass.

Barn som har barnehageplass og søker til andre barnehager, er ikke med i hovedopptaket, men må også registrere søknad i nytt system.

Slik søker du:

Fyll inn elektronisk søknad i kommunens nye system Vigilo. Dette systemet ble tilgjengelig onsdag 6. februar. Vær oppmerksom på at hvis du har søkt om plass tidligere i vårt gamle system, må du registrere søknaden på nytt i dette systemet.

Hvilken dato du registrerer søknaden, påvirker ikke din plassering på ventelisten. Søkerlistene blir sortert etter prioritet og barnets fødselsdato.

Lovfestet rett

Lovfestet rett for hovedopptaket 2019 betyr:

  • Barnet må være fylt ett år innen utgangen av november 2019
  • Det må være søkt om barnehageplass innen 28. mars 2019
  • Barn som fyller ett år innen 31. august 2019 har rett til å få plass i barnehage i løpet av august måned.
  • Barn som fyller ett år i september, oktober og november 2019 har rett til å få plass innen den måneden de fyller ett år.
  • Det må ønskes plass senest 30. november.
  • Barnet ikke har en barnehageplass pr. 28. mars 2019

Prioritet

Du kan søke prioritet til barnehageplass i tråd med gjeldende kriterier. Du kan legge dokumentasjonen ved den elektroniske søknaden din eller ettersende den som brev/epost til:

Fagavdeling barnehage og skole,
Postboks 7700, 5020 Bergen.
E-post: seksjon.barnehage@bergen.kommune.no

NB! Til hovedopptak 2019 må dokumentasjon være mottatt innen søknadsfristen 28. mars.

Trenger du hjelp?

Du kan få hjelp hos Innbyggerservice i Kaigaten 4. Seksjon barnehage vil også være til stede ved Innbyggerservice 6., 7. og 8. februar fra klokken 0800 til 1530 for å veilede og svare på spørsmål vedrørende søknad om barnehageplass. Ansatte på Innbyggerservice kan svare på spørsmål om barnehagesøknad utover denne tiden. Velkommen inn!

Mer Informasjon, barnehageoversikt og elektronisk søknad