Gå tilbake til:
Du er her:

Husk hovedopptak til barnehageplass 2019

Søknadsfristen er 28. mars, og søknaden må registreres elektronisk.

Hovedopptaket gjelder ledige plasser fra august 2019. De er forbeholdt søkere som ikke har barnehageplass og som fyller kriteriene for lovfestet rett til plass. Barn som har barnehageplass og søker til andre barnehager er ikke med i hovedopptaket.

Lovfestet rett

Lovfestet rett for hovedopptaket 2019 betyr at:

  • Barnet må være fylt ett år innen utgangen av november 2019
  • Det må være søkt om barnehageplass innen 28. mars 2019
  • Barn som fyller ett år innen 31. august 2019 har rett til å få plass i barnehage i løpet av august måned.
  • Barn som fyller ett år i september, oktober og november 2019 har rett til å få plass innen den måneden de fyller ett år.
  • Det må ønskes plass senest 30. november.
  • Barnet ikke har en barnehageplass pr. 28. mars 2019

Viser til informasjon om opptaksordning på www.bergen.kommune.no/barnehageplass

Hovedopptaket pågår fra 29. mars og til alle barn med rett til plass har fått et tilbud om en barnehageplass. I denne perioden kan man ikke endre på søknaden sin.

Prioritet

Du kan søke prioritet til barnehageplass i tråd med gjeldende kriterier. Gyldig dokumentasjon legges ved søknaden eller ettersendes per brev/e-post til:

Fagavdeling barnehage og skole
Postboks 7700, 5020 Bergen
seksjon.barnehage@bergen.kommune.no

NB! Dokumentasjon må være mottatt innen søknadsfristen 28. mars.

Trenger du hjelp?

Dersom du har behov for hjelp kan du besøke Innbyggerservice i Kaigaten 4. Seksjon barnehage vil være tilstede ved Innbyggerservice 25 – 28. mars for å veilede og svare på spørsmål vedrørende søknad om barnehageplass. Velkommen inn!