Gå tilbake til:
Du er her:

Første tilbud om barnehageplass sendes ut 10. april

De første tilbudsbrevene om barnehageplass ved årets hovedopptak sendes ut fra onsdag 10. april. Hovedopptaket pågår fortløpende til alle med rett til plass har fått svar på søknaden. Det kan derfor gå noe tid før du mottar tilbud om plass.

Vi sender ut tilbudsbrev inntil alle søkere med lovfestet rett til plass har mottatt et tilbud. Seksjon barnehage jobber kontinuerlig for at alle skal få svar innen 1. juli. Hovedopptaket er for barn som har rett til plass og ikke har barnehageplass fra før.

Svar på tilbud gjøres elektronisk

Alle må overholde svarfristen i tilbudsbrevet. Når du har mottatt tilbud om plass, svarer du via nettsiden om barnehageplass. og takker ja eller nei til plassen. Dersom du får problemer med å svare elektronisk, kan du kontakte barnehagen du har mottatt tilbudet fra eller Seksjon barnehage på seksjon.barnehage@bergen.kommune.no.

Spørsmål om hovedopptaket

Spørsmål om hvor du er på ventelisten og hvor du eventuelt får tilbud om plass, kan dessverre ikke besvares i hovedopptaksperioden. Andre henvendelser om hovedopptaket for de kommunale barnehagene kan rettes til Seksjon barnehage på e-post. De private barnehagene gjennomfører selv hovedopptaket. Spørsmål må derfor rettes til den enkelte barnehage.

Les mer om lovfestet rett til plass