Gå tilbake til:
Du er her:

Mer synlighet ble suksess for Kirkevoll SFO

SFO ved Kirkevoll skole har hatt en stor økning i tilfredshet fra 2016 til i dag. – Vi har blitt flinkere på å synliggjøre innholdet i SFO. Barna får være med å bestemme aktiviteter, og vi dyrker felt der de ansatte er dyktige, sier Hilde Brunvatne.

I 2018 vedtok bystyret en rammeplan for SFO som gir retning for innhold, organisering og kvalitetsutvikling av SFO. I SFO skal det være aktiviteter og innhold som er tilpasset barna ut fra deres, alder, interesser og forutsetninger. SFO skal arbeide med aktivitetene fysisk aktivitet, kultur, koding og måltider. Det er avsatt ekstra midler til disse aktivitetene. Les mer

Det går 172 barn ved skolefritidsordningen ved Kirkevoll skole i Fana. Siden 2016 har de foresatte blitt stadig mer fornøyde med tilbudet. Hilde Brunvatne, avdelingsleder for SFO på Kirkevoll skole, er glad for resultatet av brukerundersøkelsen.

– Dette er veldig kjekt. Jeg synes det er fint at foreldrene ser hvordan vi arbeider for barna deres, sier hun.

Har blitt mer synlige

Brunvatne forteller at en av endringene de har gjort på Kirkevoll SFO siden 2016 er å bli mer synlige overfor foreldrene.

– Vi har blitt flinkere til å vise frem hva vi gjør i det daglige. Dette gjør vi blant annet via en Facebook-gruppe. Der legger vi ut bilder av aktiviteter, og foreldrene blir dermed oppdatert på mye av det barna holder på med i SFO-tiden, sier hun.

Brunvatne legger til at de innimellom også sender ut e-poster til de foresatte med informasjon.

– Innholdet i SFO er langt mer synlig nå enn for tre år tilbake, og det tror jeg er en av årsakene til at vi oppnår bedre resultater i undersøkelsen, sier hun.

Snikkerbu og rosaruss

Avdelingslederen trekker frem at de også vektlegger å dyrke det hver enkelt av de ansatte er gode på.

– Dette skaper både ekstra motivasjon for de voksne, og ikke minst mye glede for barna. Vi har blant annet en snikkerbu, og den er skikkelig populær blant elevene på 4. trinn, sier hun.

De eldste barna på SFO er rosaruss.

– Det følger med litt ekstra ansvar og privilegier å være fjerdeklassing på SFO, og det synes mange av barna er stas, sier hun med et smil.

På Kirkevoll skolefritidsordning får elevene være med å påvirke hvilke aktiviteter som blir arrangert.

– Vi går på turer og er aktive i gymsalen. Nå i det siste har vi hatt påskeverksted. Videre har vi bakegrupper, og fjerdeklassingene får lage kniv i snikkerbuen. De siste årene har vi blitt langt flinkere til å utnytte ressursene både innad i SFO og i resten av nærmiljøet, sier hun.

Kantine i bomberommet

Et annet element Brunvatne tror har medvirket til mer fornøyde foreldre er at de har satset ytterligere på mat til barna. For halvannet år siden innredet de en kantine i et bomberom.

– Vi bestemte oss for å lage et skikkelig bra mattilbud til barna. Først var vi litt redde for at dette ville gå utover aktivitetstilbudet, men det har det ikke gjort, sier hun.

Brunvatne forteller at barna får et godt måltid daglig i SFO-kantinen.

– Resten av aktivitetene våre er adskilte fra dette rommet, informerer hun.

Brunvatne får ofte positive tilbakemeldinger fra foreldre.

– De sier at det er kjekt å sende barna sine hit. Foreldrene forteller også at ungene ikke vil hjem om ettermiddagene, sier hun.

Brunvatne legger til at elevene har det kjekt, og at SFO er en sosial arena der de kan leke sammen. Her får de en uformell læring på fritiden sin, men er samtidig under oppsyn av voksne, sier hun.

Merker forskjell

Avdelingslederen har også merket forskjell på barna etter endringene de har innført på SFO.

– De er positive til aktivitetene vi gjør sammen. Samtlige 172 elever sier daglig tusen takk for maten etter å ha spist i kantinen, sier hun.

Avdelingslederen for SFO ved Kirkevoll skole forteller at de skal fortsette arbeidet med å gi et best mulig tilbud til elevene.

– Brukerundersøkelsen er her og nå. Vi må fortsatt stå på for å ha fornøyde barn og foreldre i fremtiden også, avslutter Hilde Brunvatne.

Les også Brukerundersøkelsen 2019