Gå tilbake til:
Du er her:

Elevene kan nå ta med seg Chromebookene hjem

Kommunen opphever den midlertidige beslutningen, om at modellen Acer Spin11 R751t må være igjen på skolen. Elevene kan nå ta med seg Chromebookene hjem.

Seksjon for digitalisering og innvasjon og Enhet for digitale driftstjenester i Byrådsavdeling for finans, næring og eiendom har utført en risikovurdering for «elevenheter». Risikovurderingen er gjort med bakgrunn i brann i en Chromebook i Sandnes.

Opphever beslutningen

I tillegg til risikovurderingen har det vært dialog med:

  • Sandnes kommune, som har oppdatert Bergen kommune på foreløpige funn i analysene spesialister fra Acer og batteriprodusenten der.
  • Acer Norge, som har redegjort for foreløpig status.
  • Bedriftssystemer AS, som er leverandør av den spesifikke enheten.
  • Kompetanse fra Bergen brannvesen på brannforebyggende arbeid.
  • Det har også vært sett på hvordan andre kommuner håndterer situasjonen.

Etter en helhetlig gjennomgang oppheves derfor den midlertidige beslutningen, om at modellen Acer Spin11 R751t må være igjen på skolen. Elevene kan nå ta med seg Chromebookene hjem.

Minner om forholdsregler

Byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett minner imidlertid om generelle forholdsregler ved bruk av elektronisk utstyr.

  • Ikke bruk enheten i sengen.
  • Lad via jordet stikkontakt på et brannsikkert underlag.
  • Når enheten er tilnærmet fulladet, ta ut støpselet.
  • Når enheten ikke skal benyttes, slå den av.

I neste uke vil Byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett se gjennom og oppdatere retningslinjene i Innbyggerhjelpen, Digitale verktøy i skolen.

Bergen kommune vil også i tiden fremover være i tett dialog med Sandnes kommune, Acer og leverandøren med tanke på ny informasjon i saken.