Gå tilbake til:
Du er her:

Om oss

Avdelingens ansvar og visjoner

Byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett har det politiske, faglige og administrative ansvaret for oppgaver innenfor tjenesteområdene barnehage, skole og idrett.

Satsingsområder

Her er informasjon om viktige satsingsområder i byrådsavdelingen.

Byrådsavdelingens organisering - organisjonskart

Byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett har tre myndighetsnivåer.

Planer og utredninger

Her er en oversikt med lenker til planer, utredninger, meldinger og årbøker i Byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett.