Gå tilbake til:
Du er her:

Avdelingens ansvar

Byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett har det politiske, faglige og administrative ansvaret for oppgaver innenfor tjenesteområdene barnehage, skole og idrett.

Avdelingen omfatter barnehager, skoler, leirskole, pedagogisk-psykologisk tjeneste, voksenopplæring, syns- og audiopedagogisk tjeneste, idrettsanlegg og tilrettelegging av idrettsaktiviteter.

Visjoner for tjenesteområdene

  • Barnehage: En mangfoldig barnehage av høy kvalitet for alle barn
  • Skole: Kompetanse for alle i mulighetenes skole
  • Idrett: Aktiv og attraktiv for alle