Gå tilbake til:
Du er her:

Avdelingens ansvar og visjoner

Byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett har det politiske, faglige og administrative ansvaret for oppgaver innenfor tjenesteområdene barnehage, skole og idrett.

Avdelingen omfatter barnehager, skoler, leirskole, pedagogisk-psykologisk tjeneste, voksenopplæring, syns- og audiopedagogisk tjeneste, idrettsanlegg og tilrettelegging av idrettsaktiviteter.

Visjoner for tjenesteområdene

  • Barnehage: En mangfoldig barnehage av høy kvalitet for alle barn
  • Skole: Kompetanse for alle i mulighetenes skole
  • Idrett: Aktiv og attraktiv for alle