Gå tilbake til:
Du er her:

Satsingsområder

Barnehage: Språk, matematisk kompetanse og pedagogisk relasjonskompetanse

Språk som basiskompetanse, matematisk kompetanse og pedagogisk relasjonskompetanse, er satsingsområdene for barnehagesektoren i 2013-2016.

Les mer

Ny plan for bedre skole

Bystyret har vedtatt plan for kvalitetsutvikling i bergensskolen 2016/17-2019/20.

Les mer

Skole: Lesing, realfag og kommunikasjon

Kommunikasjon, lesing som grunnleggende ferdighet og realfag med særlig fokus på regning som grunnleggende ferdighet, er satsingsområdene for bergensskolen for skoleårene 2012/2013- 2015/2016.

Les mer

Det spesialpedagogiske feltet

Satsingen på det Spesialpedagogiske feltet er beskrevet i Sammen for kvalitet – Spesialpedagogisk plan 2014 – 2024.

Les mer

Budsjettet for 2017

Gjennom bybudsjettet bestemmer bystyret hva Bergen kommune skal bruke penger på dette året.

Les budsjettdokumentene og guide til budsjettet

ET STEG FORAN:

Idrettsplanen gir føringer og mål for idrettsfeltet i Bergen

Bystyret vedtok Idrettsplan for 2010-2019 i 2009.

Les mer

Flerkulturell opplæring

BEFO - Bergen kompetansesenter for flerkulturell opplæring har bl.a. ansvar for veiledning i migrasjonspedagogikk og kompetanseheving for ansatte i barnehage og skole.

Les mer

Ka vil DU bli?

Ka vil DU bli? er en samarbeidsordning mellom skolene i Bergen og arbeidsliv og utdanningsinstitusjoner. Målsettingen å gi elevene økt kunnskap både om seg selv og om samfunnet før de velger videregående opplæring.

Les mer

NORM - realfagsatsingen i Bergen og tiltak 2008-2014

NORM skal fremme Nysgjerrighet, Oppleveleser, Refleksjon og Mestring i elevenes møte med realfagene.

Les mer