Gå tilbake til:
Du er her:

Satsingsområder

Idrettsplanen: Idrettsbyen Bergen - aktiv og attraktiv for alle

Idrettsplan for 2017–2027, Idrettsbyen Bergen - aktiv og attraktiv for alle, ble behandlet av bystyret i mars 2017. Hovedmålet med planen er en idrettspolitikk som skal være verdibasert og fremtidsrettet for en by i vekst.

Barnehage: Språk, matematisk kompetanse og pedagogisk relasjonskompetanse

Språk som basiskompetanse, matematisk kompetanse og pedagogisk relasjonskompetanse, er satsingsområdene for barnehagesektoren i 2013-2016.

Ny plan for bedre skole

Bystyret har vedtatt plan for kvalitetsutvikling i bergensskolen 2016/17-2019/20.

Det spesialpedagogiske feltet

Satsingen på det Spesialpedagogiske feltet er beskrevet i Sammen for kvalitet – Spesialpedagogisk plan 2014 – 2024.

Budsjettet for 2017

Gjennom bybudsjettet bestemmer bystyret hva Bergen kommune skal bruke penger på dette året.

Flerkulturell opplæring

BEFO - Bergen kompetansesenter for flerkulturell opplæring har bl.a. ansvar for veiledning i migrasjonspedagogikk og kompetanseheving for ansatte i barnehage og skole.

NORM - realfagsatsingen i Bergen og tiltak 2008-2014

NORM skal fremme Nysgjerrighet, Oppleveleser, Refleksjon og Mestring i elevenes møte med realfagene.