Gå tilbake til:
Du er her:

Byrådsavdelingens organisering - organisjonskart

Byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett har to myndighetsnivåer.

Organiseringen finner du i organisasjoskartet nederst i denne artikkelen.

Myndighetsnivå 1:

 • Politisk sekretariat:
  Politisk og administrativ ledelse holder til i Bergen Rådhus i 8. og 9. etasje: byråden, politisk rådgiver, kommunaldirektør og Fellesadministrasjonen, Seksjon strategi og utredning, Økonomiseksjonen og Idrettsseksjonen.
 • Områdeledere
  Områdelederne er plassert i direkte linje under kommunaldirektøren og er nærmeste overordnede til enhetslederne i barnehage og skole. De åtte områdelederne holder til i Nøstegaten 58 A.
 • Fagavdeling barnhage og skole:
  Fagvdelingen har ansvar for utviklingsarbeid og forvaltning innenfor feltene barnehage og skole. Avdelingen holder til i Nøstegaten 58 A. Fagavdelingen har tre seksjoner: Seksjon barnehagem Seksjon skole og Seksjon for spesialpedagogiske tjenester.

Myndighetsnivå 2:

 • Skoler
 • Barnehager
 • Oppveksttun - består av barnehage og skole
 • Pedagogisk psykologiske sentre
 • Byomfattende tjenester
 • Idrettsservice