Gå tilbake til:
Du er her:

Planer

Følg med på de politiske sakene

Her kan du følge de politiske beslutningene som gjelder barnehage, skole og idrett i byråd og i bystyret.

(29.05.2018)

Vil legge til rette for et inkluderende oppvekstmiljø

Bystyret har vedtatt "Skyfritt - En plan for inkluderende oppvekstmiljø for barn og unge i Bergen". Med planen vil man styrke innsatsen for å forebygge, avdekke og håndtere mobbing i barnehage, skole og på fritidsfeltet.

(25.04.2019)

Har vedtatt plan for seksuell helse

Bystyret har vedtatt en plan for seksuell helse, seksualopplysning og -undervisning. Planen skal sikter mot god seksuell helse for barn og unge.

(25.04.2019)

Plan for å modernisere oppvekstfeltet

Bystyret har vedtatt Plan for smart oppvekst i Bergen. Planen inneheld 40 tiltak som skal digitalisere og fornye barnehagane, skulane og idrettsfeltet i kommunen.

(07.03.2019)

Satser på fagarbeidere og lærlinger

Bystyret vil øke andelen fagarbeidere og vil gjøre det mer attraktivt å være lærling og fagarbeider i byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett.

(01.11.2018)

Plan for kvalitetsutvikling i bergensskolen: Sammen for kvalitet - læring

«Sammen for kvalitet – læring 2016/2017-2019/2020» er en faglig forankret og strategisk plan for kvalitetsutvikling i bergensskolen for de kommende fire skoleår.

(23.04.2018)

Spesialpedagogisk plan: Sammen for kvalitet

"Sammen for kvalitet – spesialpedagogisk plan for bergensskolen 2014-2024".Planen tar opp organisering, styring, innhold og kvalitet i hjelp og tjenester som gis til barn, unge og voksne med særskilte behov i barnehage og skole.

(11.03.2015)

Plan for SFO: Sammen i vennskap, lek og læring

I saken "Sammen i vennskap, lek og læring – helhetlig plan for SFO i Bergen kommune" foreslår byrådet flere tiltak for å fornye SFO-tilbudet ved skoler i Bergen. Rammeplan for SFO gir informasjon til barn og foresatte om hva de kan forvente av skolefritidsordningen.

(31.05.2018)

Skolebruksplanen: Rett bygg på rett sted til rett tid

Skolebruksplanen er kommunens viktigste plandokument for planlegging av utforming av skolebygg og framtidig skolestruktur.

(30.05.2018)

Kvalitetsutviklingsplan for barnehager: Sammen for kvalitet, lek og læring

"Sammen for kvalitet - Lek og læring. Kvalitetsutviklingsplan for kommunale barnehager i Bergen 2018-2021", beskriver kommunens strategier og tiltak for å støtte opp under satsingsområdet for de neste fire årene.

(30.05.2018)

Barnehagebruksplanen 2016-2030: "Rett bygg på rett sted til rett tid"

Barnehagebruksplanen 2016-2030 "Rett bygg på rett sted til rett tid" gir føringer for utforming av barnehager, som gir gode rom for lek og læring i trygge og gode arealer.

(01.11.2017)

Idrettsplanen: Idrettsbyen Bergen - aktiv og attraktiv for alle

Idrettsplan for 2017–2027, Idrettsbyen Bergen - aktiv og attraktiv for alle, ble behandlet av bystyret i mars 2017. Hovedmålet med planen er en idrettspolitikk som skal være verdibasert og fremtidsrettet for en by i vekst.

Les idrettsplanen (05.07.2017)