Gå tilbake til:
Du er her:

Spesialpedagogisk plan: Sammen for kvalitet

"Sammen for kvalitet – spesialpedagogisk plan for bergensskolen 2014-2024".Planen tar opp organisering, styring, innhold og kvalitet i hjelp og tjenester som gis til barn, unge og voksne med særskilte behov i barnehage og skole.

Noen av tiltakene som trekkes frem er at de forsterkede skolene (skoler med spesialavdelinger) skal ha spesialpedagogisk kompetanse som gjør dem i stand til å kunne ta imot elever med alle typer store lærevansker/utviklingshemming. De forsterkede skolene skal kunne gi et fleksibelt tilbud, og elevene skal i størst mulig grad knyttes til en klasse eller gruppe.

Nye PPS-enheter og en ny Seksjon for spesialpedagogisk tjeneste ble iverksatt innen 1. august 2015.