Gå tilbake til:
Du er her:

Idrettsårboken

Den første idrettsårboken kom ut i 2009. Målet med årboken er å bidra til en felles offentlighet for politikere, frivillige og profesjonelle aktører.

Idrettsårboken produseres på grunnlag av innspill fra idrettsorganisasjonene, statlige tilskuddsgivere, Hordaland fylkeskommune og enheter i Bergen kommune.

Her finner du den nyeste idrettsårboken. Idrettsårbok 2014 er for første gang laget i et interaktivt, elektronisk format.