Gå tilbake til:
Du er her:

Idrettsplanen: Idrettsbyen Bergen - aktiv og attraktiv for alle

Idrettsplan for 2017–2027, Idrettsbyen Bergen - aktiv og attraktiv for alle, ble behandlet av bystyret i mars 2017. Hovedmålet med planen er en idrettspolitikk som skal være verdibasert og fremtidsrettet for en by i vekst.

Idrettsplanen er Bergen kommune sin sektorplan for aktivitets- og anleggsutvikling innen feltene idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv. Den overordnede målsettingen med idrettsplanen er at den skal støtte opp under kommuneplanens samfunnsdel/Bergen 2030 som er overordnet plandokument for sektorplaner.

Hovedmålet med planen er en idrettspolitikk som skal være verdibasert og fremtidsrettet for en by i vekst. Tilretteleggingen skal sikre at flest mulig skal få et variert aktivitetstilbud i sitt nærmiljø, både for egenorganisert og organisert idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv.