Gå tilbake til:
Du er her:

Plan for kvalitetsutvikling i bergensskolen: Sammen for kvalitet - læring

«Sammen for kvalitet – læring 2016/2017-2019/2020» er en faglig forankret og strategisk plan for kvalitetsutvikling i bergensskolen for de kommende fire skoleår.

Planen peker ut hovedretningen for skolenes faglige utviklingsarbeid i perioden. Utviklingsretningen er basert på analyser av tilstanden i bergensskolen og på de utfordringer som ligger foran oss. Valg av utviklingsretning har støtte i forskning.

Planen er utviklet i fagavdelingen med bred involvering. I planprosessen er det gitt innspill fra faglige instanser, fra lærere, fra skoleledere og fra organisasjoner. Alle kommunale skoler har hatt anledning til å uttale seg om innholdet i planen. Innspillene fra skolene viser sterk – nærmest unison – støtte til de viktigste føringene i planen. Mange av de påpekingene som er kommet fram gjennom skolenes innspill, er tatt inn i den endelige versjonen av planen.

Planen har fått navnet «Sammen for kvalitet – læring» for å signalisere videreføring av strategiene for utvikling i og av bergensskolen.