Gå tilbake til:
Du er her:

Plan for seksuell helse, seksualopplysning og seksualitetsundervisning

Formålet med planen er å sikre en helhetlig innsats for å styrke barn og unges seksuelle helse.

Plan for seksuell helse, seksualopplysning og seksualitetsundervisning ble vedtatt av bystyret i april 2019.

Planens innhold

Planen skal bidra til å gi barn og unge handlingskompetanse slik at de skal være i stand til å ivareta god seksuell helse, og på den måten bidra til god livskvalitet og god helse for den enkelte.

Planen redegjør for status og utfordringer innen arbeid med både seksuell helse i barnehagen og seksualitetsundervisning i skolen. Den viser også til tiltak for å styrke arbeidet innen disse feltene. Den omhandler også å redusere uønskede svangerskap og smitte av seksuelt overførbare sykdommer. Det blir også vurdert om det er behov for et senter for seksualitet.

Viktige satsinger

Det er foreslått tiltak innenfor fem områder:

  • Kropp, kjærlighet, følelser og identitet i barnehagen
  • Seksualitetsundervisning i skolen
  • Kjønnsrelatert mobbing i skolen
  • Redusere uønskede svangerskap og smitte av seksuelt overførbare sykdommer
  • Vurdering av behov for senter for seksualitet

Plan for seksuell helse, seksualopplysning og seksualitetsundervisning
Plandokument Mer informasjon