Bergen Postterminal vant Bymiljøprisen

Bergen Postterminal vant Bymiljøprisen

Bergen kommunes Bymiljøpris gikk onsdag til Bergen Postterminal for målrettet miljøarbeid. - Dette er grådig artig. Hyggelig at miljøarbeidet vårt legges merke til, sier eiendomsforvalter Jan Rune Sunde.

Vinneren av Bymiljøprisen 2012 ble kåret under Klimaforums møte onsdag. Bergen skal vise at vi har kompetanse og vilje til å gjennomføre tiltak som fører frem mot et klimanøytralt bysamfunn, og prisen gis til bedrifter, organisasjoner eller enkeltaktører som gjør ekstraordinære tiltak rettet mot et bærekraftig Bergen.

Juryens begrunnelse for valg av vinner
I juryens begrunnelse heter det at "Prisvinneren har i 2012 arbeidet målrettet med miljø, blant annet gjennom miljøfyrtårnsertifisering av hovedterminalen på Minde. Det er blitt gjort en grundig prosess, og sluttresultatet er en grundig og veldokumentert miljøanalyse.

Det er et godt miljøengasjement ved vinnerbedriften. Det blir avholdt årlig miljøuke, og mange ansatte har gjennomført grundig miljøopplæring. Virksomheten har arbeidet systematisk med avfallsreduksjon og kildesortering. Virksomheten har tatt i bruk flere typer el-kjøretøy i forbindelse med prosjektet CO2-nøytral postombæring. Ansatte har blitt kurset i miljøeffektiv kjøring.

Juryen har særlig vektlagt virksomhetens bruk av elbiler. Satsingen på alternative kjøretøy fortsetter, og postbudene vil i større grad enn før bruke kjøretøyer som ikke går på bensin eller diesel, dette er positivt både for luftkvaliteten i byen og det medvirker til lavere utslipp av klimagasser".

Men Bergen Postterminal gir seg ikke med det. Miljøarbeidet fortsetter. - Vi har mange tiltak på blokken. Målet er å redusere CO2-utslippene md 30 prosent innen 2015, smiler eindomsforvalter Sunde.

Juryen
Jury for prisutdelingen er Klimaforum i Bergen:

  • Filip Rygg, Byråd for byutvikling, klima og miljø
  • Kikki Kleiven, Bjerknessenteret for klimaforskning
  • Marit Warncke, Bergen Næringsråd

Bildet viser fra v: eiendomsforvalter Jan Rune Sunde, distriktssjef Øystein Gullaksen og terminalsjef Bjørn Myrdal, Bergen Postterminal, og byråd Filip Rygg.

  • DEL PÅ:

Politiske saker

Følg med på hvilke saker som behandles:
Politiske saker og spørsmålsregister