Gå tilbake til:
Du er her:

Kronstad DPS vant kommunens arkitekturpris

Onsdag kveld overrakte byråd for byutvikling, Anna Elisa Tryti, Bergen kommunes arkitektur og byformingspris 2015. Origo AS og Smedsvik Landskapsarkitekter AS mottok prisen for deres arbeid med Kronstad Distriktpsykiatriske senter.

  • Bergen kommunes årlige Arkitekturpris skal bidra til å holde fokus på arkitektur og ikke minst gi oppmerksomhet til - og belønne - dem som yter «det lille ekstra» og kan vise til konkrete og gode resultater.
  • Bygg og anlegg som tildeles Arkitekturprisen skal i samspill med omgivelsene tilføre stedet nye kvaliteter i innhold, formgiving og materialbruk. Prosjekter som tildeles prisen skal være ferdigstilt i løpet av de siste tre årene.
  • I år deles prisen ut for femte gang.
  • Rådet for byforming og arkitektur er jury for prisen.

Helse Bergen HF er byggherre.

Bildet over viser fra venstre: byråd Anna Elisa Tryti, Arne Smedsvik (Smedsvik Landskap AS), Jørn Flo og Eirik Lie (Origo AS) og Åge Vallestad (jurysekretær, Bergen kommune).

Løfter frem gruppen med psykiske lidelser

I sin begrunnelse fremhever juryen det psykiatriske helsetilbudets sentrale plassering ved trafikknutepunktet Danmarksplass,der det i større grad blir en del av offentligheten enn om det hadde vært plassert i mer tradisjonelle landlige omgivelser i de ytre bydeler. På denne måten blir den stigmatiserte gruppen av personer med psykiske lidelser løftet frem i dette prosjektet, mener juryen.

Helhetlig og godt gjennomarbeidet

Bygningen i seg selv fremstår som meget helhetlig, med godt gjennomarbeidete fellesarealer og utearealer. Sett i lys av sin funksjon, er prosjektet planlagt, organisert og utført på en måte som ivaretar brukergruppene sine behov for stillhet og skjerming på tross av bygget sin beliggenhet i en svært urban situasjon skriver juryen.

Tidløst, ærlig og selvstendig

Videre viser juryen til at bygningen er gitt en tidløs utforming i et moderne formspråk som er rolig i uttrykket og samtidig godt tilpasset omgivelsene. Samtidig er det gitt en selvstendig utforming som ikke er basert på internasjonale idealer, et ærlig og selvstendig utrykk.

Berømmer den landskapsmessige utformingen

Juryen berømmer speiselt den landskapsmessige utformingen og fremhever Kronstad DPS som et vellykket eksempel på et godt og fruktbart samspill mellom arkitekter og landskapsarkitekter, som juryen mener synliggjør at et tverrfaglig samarbeid mellom yrkesgrupper er nødvendig for å løse komplekse samfunnsmessige oppgaver og gi gode kvaliteter til nye byggverk og byrom.

Les juryens begrunnelse i sin helhet

Disse var nominerte