Gå tilbake til:
Du er her:

Maria Molden blir byarkitekt i Bergen

Maria Molden (51) er ansatt som byarkitekt. Ansettelsen av Molden er første steg i oppbyggingen av en byarkitektetat i Byrådsavdeling for byutvikling.

Byarkitekten skal løfte arkitekturfeltet og skape økt offentlig debatt om arkitektur, byforming og byutvikling. Byarkitekten skal bygge opp og lede Byarkitektetaten, som skal være rådgivende og etableres etter modell av Byantikvaren.

- De gode løsningene

- Jeg gleder meg stort til å ta fatt på denne viktige jobben for byen. Å etablere en ny etat for arkitektur var et klart signal fra Bergen kommune om å satse mer på hvordan vi utformer omgivelsene våre. Det var en mulighet jeg ikke kunne si nei til. Jeg er opptatt av arkitektur i spennet mellom den store helheten og de nære opplevelsene. Av arkitektur som god form, materialbruk og funksjonalitet, men aller mest hvordan den påvirker våre liv. God arkitektur kommer ikke av seg selv. Som byarkitekt skal jeg sørge for at det spørres etter de gode løsningene, sier Molden.

- Vi ser frem til å dra nytte av Maria Moldens brede kompetanse og store engasjement for Bergen når vi sammen skal bygge opp den nye Byarkitektetaten, sier kommunaldirektør Anne Iren Fagerbakke.

Maria Molden tiltrer stillingen som byarkitekt i august.

Bakgrunn

Molden er utdannet sivilarkitekt ved Arkitekthøgskolen i Oslo, og kommer fra Arkitektgruppen CUBUS AS, der hun har arbeidet siden 1998. Hun har arbeidet som arkitekt, byplanlegger og tettstedsutvikler, og har vært lærer ved Institutt for Urbanisme ved Arkitektur- og designskolen i Oslo (AHO) og på Bergen Arkitekthøgskole samt ved Høyskolen i Bergen (HIB).

Molden har også tre år med studier i realfag ved Universitetet i Bergen, med hovedvekt på biologi.

Hun har lang erfaring fra juryarbeid i Norske Arkitekter Landsforbund (NAL) og som veileder for diplomstudenter, og har et bredt nettverk innen arkitektur, plan, næringsliv, helse, kunst og klima.