Gå tilbake til:
Du er her:

Åpnet ny sykkelvei i Fyllingsdalen

Tirsdag åpnet ordfører Marte Mjøs Persen og fungerende fylkesvaraordfører Pål Kårbø 1100 meter med kollektivfelt og 900 meter gang- sykkelvei med fortau i Fyllingsdalen.

Det nye anlegget er til stor glede for mange skoleelever i området som har denne strekningen som skolevei. På strekningen Sandeide–Oasen vil reisetiden for busspassasjerer bli en til tre minutter kortere.

- Tryggere og raskere

- Nå har barn og voksne fått en tryggere vei, og bussene kommer raskere frem i morgen- og ettermiddagsrushet, sa ordfører Marte Mjøs Persen.

Det nye 1100 meter lange kollektivfeltet starter ved rundkjøringen i Allestadveien/Fyllingsdalsveien og går videre nordover til Skarphaugen og helt til stoppestedet ved Fyllingsdalen videregående skole. Sykkelveien med fortau går langs Fyllingsdalsveien og har støyskjerm av betong og glass mellom kjøreveien og sykkel-/ gangveier. Det nye veianlegget i Fyllingsdalen har kostet 105 millioner kroner.

Ny standard

Gang- og sykkelveien er bygget etter den nye standarden med tre meter bred gangvei og tre meter bred tofelts sykkelvei. Glassveggen på 700 kvadratmeter hindrer sprut fra bilvei og kollektivfelt. På andre siden av kollektivfeltet er det brukt 1000 kvadratmeter sibirsk lerk som støyskjerm.

Prosjektet er finansiert gjennom Bergensprogrammet, som er eit samarbeid mellom Hordaland fylkeskommune, Bergen kommune og Statens vegvesen.