Gå tilbake til:
Du er her:

Åpnet bossnett på Nordnes

Mandag åpnet byråd for byutvikling Anna Elisa Tryti første del av bossnettet på Nordnes.

Prosjektet er det mest omfattende i Graveklubbens historie, og ledes av BIR Nett. Omfatter cirka 1600 meter grøft, fra Holbergsallmenningen i sør til og med krysset i Nordnesbakken - inkludert noen av sidegatene.

Deltakere:

- Bergensprogrammet ved Statens Vegvesen
- Bergen kommune ved Bymiljøetaten
- VA-etaten
- BKK Varme
- BKK Nett
- Fiber leverandør
- BIR Nett

Bergens bossfremtid ser lys ut. Alt boss fra husholdningskundene i Bergen sentrum skal i rør, og skjemmende bosspann skal vekk. Det blir mindre forsøpling, mindre rotteplager og de store bossbilene slipper å manøvrere i trange bygater.

Bossnettet som hovedløsning

En begeistret byutviklingsbyråd, Anna Elisa Tryti, fikk æren av å markere første del av bossnettet på Nordnes for åpnet.
- Nå vil det bli enklere for bergenserne å leve miljøvennlig i hverdagen, sa Tryti. Bergen er den eneste byen som har vedtatt at bossnettet skal være hovedløsningen i hele bykjernen.
- Bossnettet i Bergen er blitt stort, faktisk er det mer omfattende enn det de har i Barcelona, la hun til.

I tillegg til å fremheve de positive endringene for bymiljøet i Bergen, var Tryti opptatt av at bossnettet med bedre innsamling av avfall bidrar til bedre energiutnyttelse i det store klimaperspektivet.

Både husholdninger og næringsdrivende

Hittil har 4523 husholdningskunder på Nygårdhøyden, Engen og Nordnes tatt bossnettet i bruk. I alt 68 nedkastpunkter med til sammen 260 nedkast er åpnet. I tillegg er 11 bosskorger for publikumsavfall tilknyttet bossnettet. Dagens åpning av nedkastene på Østre Holbergsalmenning markerer at første del av hovedutbyggingen på Nordnes gått over i en ny fase. Nå blir ytterligere 353 husholdningskunder tilkoblet bossnettet. Samtidig gjøres det tilgjengelig for næringsdrivende i Gågaten og nærliggende gater. Med dette er det 40 næringskunder har tatt bossnettet i bruk. I tillegg har Sparebanken Vest og Bergen Kino egne anlegg som er tilknyttet nettet.


Omfattende arbeid

Arbeidene med bosnettet på Nordnes har pågått i vel et år. Anleggsarbeidet frem til Nordnesbakken skal være ferdig i sin helhet til våren 2019.
- Mye av grunnen til at dette tar så lang tid, er at vi er mange aktører i sving gjennom samarbeidet i Graveklubben. Vi har et 100-års perspektiv på det som gjøres. Alt blir fornyet eller bygget på nytt, forteller Terje Strøm, daglig leder i BIR Nett.

Bossnettet bidrar til å ruste opp Bergen sentrum. I bossnettets kjølvann følger opprustede gatetun, gater og sykkelveger. Blant annet skal Strandgaten få ny sykkelvei.