Gå tilbake til:
Du er her:

Universitetsaulaen fikk arkitekturpris

Universitetsaulaen ble fredag kåret til vinner av Bergen kommunes Arkitektur- og byformingspris 2018.

Bergen kommunes årlige Arkitekturpris skal fremme og belønne de som gjennom prosjektutvikling bidrar til å skape økt kvalitet til våre bygde omgivelser og som kan vise til konkrete og gode resultater.

Bergens byomgivelser skal kjennetegnes av arkitektur som er særpreget, som vi er stolt av og som skaper omgivelser vi har lyst å være en del av. Bygg og anlegg som tildeles prisen skal i samspill med omgivelsene tilføre stedet nye kvaliteter gjennom en helhetlig løsning av funksjon, form, romlige sammenhenger og materialbruk.

Prosjekter som tildeles prisen skal være ferdigstilt i løpet av de siste 3 årene.

I år er det åttende gang Arkitektur- og byformingsprisen for Bergen kommune deles ut.

- Vi ønsket oss en åpen og varm stue vi kunne invitere folk inn i. Det har vi fått. Blant annet holdes det over 100 konserter i året i den nye aulaen vår, sa prorektor ved universitetet Margaret Hagen.

- Vellykket etablering av viktig offentlig møtested

Juryen har valgt å tildele prisen til Muséplassen 3, Universitetsaulaen i Bergen, som et eksempel på en svært vellykket etablering av et viktig offentlig møtested både for Universitet og for byen.

Videre mener juryen Universitetsaulauen er en vellykket komplettering og videreutvikling av en sentral offentlig institusjon i Bergen, og er godt integrert i et tidstypisk bygningsmiljø, samtidig som det tilfører nye kvaliteter til en institusjon som hele tiden er under fornying og utvikling. Ved hjelp av helhetlige grep har man skapt en ny offentlig arena som integrerer interiør, byliv og grøntområder på en svært god måte, og som tilfører bydelen et nytt anlegg som vil berike brukere, besøkende og lokalmiljøet.

Årets prisvinner oppfyller kriteriene for prisen ved at den skaper nytt byliv i form av å tilføre nye kvaliteter til bydelen, den åpner opp hagen for besøkende, etablerer et nytt møtested og skaper en ny, viktig og mye brukt offentlig arena ikke bare for universitet, men også for byen som helhet.

Byggherre: Statsbygg.

Arkitekt: B+B arkitekter AS / Arkitektkontoret Schjelderup & Gram AS

Se bilder av alle de seks nominerte kandidatene

Juryen

Juryen har bestått av:

  • Knut H. Opheim
  • Tor Helge Valen
  • Gunn Nordal
  • Siri Skjold Lexau