Gå tilbake til:
Du er her:

Jury for Attraktiv by pris besøkte Bergen

Juryen for Kommunal- og moderniseringsdepartementets Attraktiv by pris har besøkt Bergen.

Sammen med Voss og Moss er Bergen nominert til Kommunal- og moderniseringsdepartementets Attraktiv by pris. I den forbindelse tok juryen for prisen turen over fjellene for å se nærmere på byen mellom de syv fjell.

- Vi er ute etter de stedene som finner innovative måter å lage byutvikling på. Da handler det om de tre bærekraftpillarene økonomisk, sosial og miljømessig bærekraft. Byer som oppleves attraktive for folk som bor der og for folk som besøker stedet, sa juryleder Alexandria Algard.

Hektisk program

Det ble en hektisk dag for juryen, som ble ønsket velkommen av byrådsleder Roger Valhammer. Byutviklingsbyråd Anna Elisa Tryti innledet om intensjon og måloppnåelse av fireårsperiodens byplanlegging, mens byråd Per-Arne Hvidsten Larsen for sosial, bolig og inkludering og programleder for områdesatsingen, Mary Økland,fortalte om områdesatsingens betydning for Bergen.

Juryen fikk også en hurtiginnføring i etatenes arbeid mot en attraktiv by fra etatsdirektørene Mette Svanes, Maria Molden, Lise Reinertsen og Magnar Sekse, med tema som kommuneplanens arealdel, arkitektur, fornying av byrom og om vann i den moderne byen, blant annet. Juryen besøkte deretter parkouranlegget på Laksevåg, Laksevågparken og Håsteinarparken, Fløttmannsplassen og Småpudden, Norges første mobilpunkt i Møllendal, og Møllendal allmenning.

- I dag har vi fokusert mye på samarbeidet med områdesatsingen og utviklingen av både Laksevåg, Damsgård og Møllendal, oppsummerte kommunaldirektør for Byutvikling, Anne Iren Fagerbakke.

SE VIDEO FRA JURYENS MØTE MED BERGEN:

Forbilder for god og fremtidsrettet byutvikling

Årets tre finalister kjennetegnes av å ha gått gjennom store endringer og er forbilder for en god og fremtidsrettet utvikling, heter det i juryens begrunnelse for nominasjonene.

Om Bergen sies det videre i begrunnelsen at Bergen er en fremoverlent byutviklingskommune med gjennomføringskraft som kan vise til en rekke viktige grep de seneste årene; bybanen og knutepunktfortetting, byromsfornying, egen byarkitekt og ny arkitekturstrategi. I tillegg tar Bergen ambisiøse plangrep for å styre byveksten på en bærekraftig måte.

Les departementets begrunnelse for nominasjonene i sin helhet

Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland vil dele ut prisen i juni.