Gå tilbake til:
Du er her:

Slik blir de bedre til å se når eldre blir sykere

Ansatte fra ni sykehjem i Bergen har vært på kurs for å bli bedre på å oppdage tidlige tegn på forverret tilstand hos eldre.

Kursingen er et samarbeid mellom Høgskulen på Vestlandet og Etat for sykehjem i Bergen kommune.

I prosjektet IMPAKT ved Senter for kunnskapsbasert praksis på Høgskulen på Vestlandet, har ansatte i sykehjem selv bestemt hvor i sykehjemsdriften det er et forbedringspotensial. Både sykepleiere, helsefagarbeidere og leger ved sykehjemmene har uttrykt behov for metoder for å oppdage forverret tilstand så tidlig som mulig.

Dermed ble prosjektet «Tidlig oppdagelse av forverret tilstand» født, og kartleggingsverktøyet News2.

Les også: Forbedringsarbeid gir resultater

– Mindre synsing

– Etat for sykehjem ser at NEWS er et svært nyttig verktøy på sykehjemmene, og vi tror at det vil føre til mindre synsing og større trygghet for sykepleierne og pasientene. Det kan i en travel hverdag være vanskelig for sykepleierne å vurdere forverring av helsetilstand. Flere sykepleiere på sykehjem har allerede uttrykt at verktøyet er etterlengtet, sier direktør i Etat for sykehjem, Anita Wøbbekind Johansen.

– IMPAKT-prosjektet er et svært godt eksempel på praksisnær forskning og et godt samarbeid mellom Høgskolen på Vestlandet og Bergen kommune, sier hun.

Et ledd i å implementere NEWS2 som kartleggingsverktøy er kurs på legevakten, der ansatte ved sengeposten ØHD har holdt kurs.

– Spennende dager

27 ansatte fra ni sykehjem har vært på kurs. Disse skal være superbrukere og ressurspersoner for kollegene på arbeidsplassene.

– Det har vært spennende dager for alle som har vært på kurs, særlig for dem som nå skal «hjem» til sykehjemmene sine og spre denne kunnskapen videre, sier Birgitte Graverholt, som er prosjektleder for IMPAKT og leder ved Senter for kunnskapsbasert praksis, Høgskulen på Vestlandet.

– Jeg vil rette en stor takk til Øyeblikkelig hjelp døgnenhet (ØHD) som har stilt med dyktige kursholdere med lang og troverdig klinisk erfaring. Det betyr mye for kursdeltakerne og motivasjonen deres for å ta dette videre, sier hun.

Mer informasjon om Impakt på prosjektets nettside: www.impakt.no

Neste steg er en implementering av den nye kunnskapen på disse ni sykehjemmene. Sykehjemmene har laget handlingsplaner innføring av NEWS-systemet, og nå kan den nye kompetansen komme sykehjemsbeboere til gode.