Gå tilbake til:
Du er her:

Om oss

Avdelingens ansvar

Byrådsavdelingen er byrådens sekretariat og har ansvar for rådgivning og strategisk planlegging innen en rekke fagområder og administrasjon av enheter som gir tjenester til byens innbyggere.

Tjenesteområder

Byrådsavdeling har hovedansvar for kommunens helsetjenester, tjenester til eldre og tilrettelegging for frivillighet.

Organisasjonskart

Byrådsavdeling for eldre, helse og frivillighet er organisert etter en etatsmodell der det sentrale nivået består av byråd, kommunaldirektør og fire seksjoner. Under seg har de fagetater som følger opp underliggende enheter som gir tjenester direkte til byens innbyggere.

Satsingsområder

Byrådsavdelingen jobber med innovasjon og kunnskapsutvikling i tjenestene og samarbeider med kommuner, utdanningsinstitusjoner og forskningsmiljøer.

Planer

Gjennom politisk vedtatte planer bestemmes hvilke tjenester som gis til innbyggerne. Den viktigste planen er årsbudsjettet som viser hva kommunen skal bruke penger på i inneværende år. Byrådsavdelingen har dessuten en rekke planer innen ulike fagfelt.

Årsmeldinger

Dersom du lurer på hva byrådsavdelingens enheter driver med, finner du svar på det meste i enhetenes årsmeldinger.