Gå tilbake til:
Du er her:

Årsmeldinger

Dersom du lurer på hva byrådsavdelingens enheter driver med, finner du svar på det meste i enhetenes årsmeldinger.

Bergen kommune utarbeider hvert år en samlet årsmelding for kommunens virksomhet. I tillegg utarbeides årsmeldinger for ulike enheter i det kommunale systemet.