Gå tilbake til:
Du er her:

Tjenesteområder

Helsetjenester

Byrådsavdeling for eldre, helse og frivillighet har hjelpetilbud for personer som får akutte helseproblemer og ansvar for oppfølging av fastleger. Avdelingen har også hovedansvar for folkehelsearbeidet i kommunen.

(20.06.2018)

Eldreomsorg

Kommunen har et omfattende tilbud til byens eldre. Et viktig fokus i tjenestene er å hjelpe eldre å mestre egen hverdag slik at de kan klare seg selv lenge i egen bolig.

(20.06.2018)

Nye tjenesteområder

Vi jobber med å oppdatere nettsidene våre. Her vil det komme mer informasjon om nye tjenesteområder som vi har overtatt ansvaret for.

(30.10.2019)