Gå tilbake til:
Du er her:

Nye tjenesteområder

Vi jobber med å oppdatere nettsidene våre. Her vil det komme mer informasjon om nye tjenesteområder som vi har overtatt ansvaret for.

Dette gjelder frivillgihetsfeltet som nå er utvidet med frivillighetssentraler og eldresentre. Disse ansvarsområdene ble overført til Byrådsavdeling for eldre, helse og frivillighet (BEHF) da nytt byråd ble konstituert 29. oktober 2019.

I det opprinnelige vedtaket stod det også at tro og livssyn skulle flyttes til BEHF. Byrådet har i nytt vedtak 28. november 2019 besluttet at dette fagområdet skal flyttes til Byrådsavdeling for kultur, mangfold og likestilling.