Gå tilbake til:
Du er her:

Siste nytt

Søk om plass på tilrettelagt sommerleir

I skolens sommerferie arrangerer Bergen kommune sommerleirer for elever med funksjonshemming, utviklingshemming eller lære- og lesevansker. Søknadsfrist er 22. februar.

(15.02.2019)

Ny seksjonsleder for omsorgstjenester

Helen Koldal (50) blir ny leder for Seksjon for kvalitet, mestring, voksne og eldre i Byrådsavdeling for helse og omsorg.

(11.02.2019)

Bytter SIM-kort i trygghetsalarmer

Montører vil i løpet av februar og mars komme hjem til cirka 3.000 brukere og skifte SIM-kort på trygghetsalarmer.

(14.02.2019)

Vil du hjelpe en ung flyktning til et nytt liv?

Vi trenger vertsfamilier, fosterfamilier og støttefamilier som kan bidra til at unge flykninger skaper seg et nytt liv i Bergen.

(08.02.2019)

Unge funksjonshemmede fortalte sine historier

Torsdag 24. januar organiserte Kommunalt råd for funksjonshemmede en konferanse med unge funksjonshemmede. Send tips om tema for neste seminar.

(29.01.2019)

Har prioritert søknader om nasjonalt tilskudd for inkludering av barn

Se hvilke tiltak som byrådet foreslår skal motta penger fra den nasjonale tilskuddsordningen mot barnefattigdom.

(31.01.2019)

Nye regler for private boliger for funksjonshemmede

Byrådet har vedtatt at kommunen som hovedregel skal kjøpe arealene når man etablerer en tjenestebase i samlokaliserte private boliger for personer med fuksjonshemminger.

(31.01.2019)

Tester ny måte å tildele kommunens helsetjenester på

Kommunen tester nå ut en ny måte å tildele helse- og omsorgstjenestene på. Utgangspunktet er hva den enkelte synes er viktig å mestre i egen hverdag, og resultatene så langt er svært gode.

(22.01.2019)

Spør 4600 brukere av hjemmesykepleie

Bergen kommune vil den neste tiden gjennomføre en undersøkelse for å få vite hva brukerne av hjemmesykepleie synes om tjenestene de får.

(18.01.2019)

Ny etatsdirektør for sykehjemmene

Anita Wøbbekind Johansen (40) blir ny etatsdirektør i Etat for sykehjem.

(14.01.2019)

Ny plan for mestring i eldreomsorgen

Se byrådets tiltak for å gjøre Bergen rustet til økningen i antall eldre.

(10.01.2019)

Hjemmeboende er godt fornøyde med maten

Ny brukerundersøkelse viser at hjemmeboende er fornøyde med maten de får av kommunen.

(02.01.2019)

Vaksinering: Nå er det gratis å sikre en trygg russetid

Alle elever på videregående skole kan nå levere skjema til skolehelsetjenesten for å få gratis vaksine.

Nytt bofellesskap for personer med utviklingshemming

Åtte nyoppussede leiligheter skal bli hjem for åtte voksne personer med utviklingshemming. – Et hjem har mye å si for å ha det godt, sier helsebyråd Rebekka Ljosland.

(14.12.2018)

Nybrottsarbeid foreslår prioriteringer i helse og omsorg

Det nasjonale prioriteringsutvalget har lagt frem sitt forslag til prinsipper for prioriteringer i den kommunale helse- og omsorgstjenesten.

(13.12.2018)