Gå tilbake til:
Du er her:

Siste nytt

Nytt bofellesskap for personer med utviklingshemming

Åtte nyoppussede leiligheter skal bli hjem for åtte voksne personer med utviklingshemming. – Et hjem har mye å si for å ha det godt, sier helsebyråd Rebekka Ljosland.

(14.12.2018)

Nybrottsarbeid foreslår prioriteringer i helse og omsorg

Det nasjonale prioriteringsutvalget har lagt frem sitt forslag til prinsipper for prioriteringer i den kommunale helse- og omsorgstjenesten.

(13.12.2018)

Mat-plan på menyen for bystyret

Handlingsplanen for kommunal mat og ernæringsarbeid har nå vært på høring.

(12.12.2018)

Video: prosjekter i Smart omsorg

Etter tre år med Smart omsorg har det kommet nye tjenester, tilbud og arbeidsverktøy i Bergen kommune.

(06.12.2018)

1000 bergensere har fått hjelp til å gjenvinne hverdagen

Hverdagsrehabilitering gir gode resultater.

(06.12.2018)

Ny etatsdirektør for barn og familier

Alette Hilton Knudsen blir ny etatsdirektør for Etat for barn og familie.

(29.11.2018)

Vi vil høre fra nybakte foreldre i Bergen

Bergen kommune gjør en stor undersøkelse blant foreldre som har fått baby mellom 1. oktober og 31. desember.

(29.11.2018)

Helse og omsorg satser på FOU-kontakter

Helse- og omsorgsetatene har utpekt kontaktpersoner for forskning og utvikling. FOU-kontaktene skal blant annet jobbe for at forskningen Bergen kommune deltar i, er relevant for tjenestene våre.

(26.11.2018)

Har ansatt ny kommunaldirektør for Helse og omsorg

Byrådet har ansatt Kjell Wolff (57) som ny kommunaldirektør på Byrådsavdeling for helse og omsorg.

(22.11.2018)

Stor interesse for plan for utviklingshemmede

De fleste høringsinstansene gir positive tilbakemeldinger på innholdet i planen.

(21.11.2018)

Søk tilskudd til tiltak for barn og unge i lavinntektsfamilier

Frivillige organisasjoner, offentlige og private aktører kan søke om midler til tiltak hvor formålet er å motvirke eller dempe konsekvensene av fattigdom blant barn og ungdom.

(23.11.2018)

Nye satsingsområder for å bedre folkehelsen

Se hva byrådet vil prioritere de neste årene.

(14.11.2018)

Følger opp personer som har vært i kontakt med tuberkulosesmittet

En person i Bergen har fått påvist smitteførende tuberkulosesykdom.

(14.11.2018)

Helsefremmende råd til 41-erne

Frisklivs- og mestringssenteret inviterte alle født i 1941 til seminar. Seniorene fikk gode råd både om fysisk aktivitet og trening, teknologiens muligheter og brannsikkerhet.

(13.11.2018)

Velkommen til dagsentertjenestens julemarked

Onsdag 14. november og torsdag 15. november har du sjansen til å kjøpe fine ting fra dagsentrenes julemarked.

(13.11.2018)