Gå tilbake til:
Du er her:

Siste nytt

7,2 millioner mot barnefattigdom

Aktiviteter og tiltak i Bergen har fått over 7,2 millioner kroner gjennom "Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn i lavinntektsfamilier i 2019".

(23.05.2019)

Frisk start i nye lokaler for Friskliv og mestring

Frisklivs- og mestringssenteret er på plass i nye lokaler i Damsgårdsveien.

(21.05.2019)

Får ikke stoppet alkoholservering i nær tilknytning til strippested

Byrådet legger frem en sak til bystyret som forklarer hvorfor de ikke kan frata tillatelse til skjenking av alkohol på utestedet After Dark.

(15.05.2019)

Slik skal Bergen jobbe mot vold i nære relasjoner

Byrådets plan mot vold har vært på høring og legges nå frem til videre politisk behandling.

(15.05.2019)

Legger frem ny seniorplan

Planen som skal bidra til at Bergen blir en mer aldersvennlig by, har nå vært på høring.

(23.05.2019)

Har fått ny legevaktsentral

Nå har arbeidshverdagen blitt bedre for folkene som svarer deg på 116 117.

(13.05.2019)

Åpnet byens nyeste sykehjem

På Siljuslåtten sykehjem får beboerne helt nye muligheter til å kose seg i hagene uansett vær og vind.

(08.05.2019)

Ny helsebyråd

Beate Husa (Krf) overtar som byråd for helse og omsorg.

(25.04.2019)

Bli med på Kunnskapskommunekonferansen!

Påmelding til konferansen "Innovasjon med kunnskap" 18. juni er i gang. Meld deg på her.

(25.04.2019)

Nytt omsorgssenter i 129 år gammelt hus

Gamle Bergens indremisjons aldershjem er blitt et flett nytt omsorgssenter for 35 eldre.

(25.04.2019)

Gode tilbakemeldinger for plan mot menneskehandel

Byrådet har hatt planen "Et liv i frihet – plan mot menneskehandel 2019-2023" på høring, og sender nå planen videre til behandling i komité og bystyret.

(24.04.2019)

God luftkvalitet i 2018

Årsrapporten for luftkvalitet viser at luften i Bergen var i tråd med de nasjonale målene.

(25.04.2019)

Fornøyde brukere av hjemmesykepleien

Brukerne av hjemmesykepleien har talt. De er fornøyde med hjelpen de får, men har samtidig klare innspill til hva tjenestene kan forbedre seg på.

(24.04.2019)

Nye tjenester hjelper mange å mestre hverdagen hjemme

Statusmeldingen for kommunens hjemmetjenester, viser en viktig dreining i måten kommunen hjelper innbyggerne til å klare mer av hverdagen selv.

(24.04.2019)

Flere utviklingshemmede får tjenester av kommunen

Tjenestene for personer med utviklingshemming er i stadig utvikling.

(25.04.2019)