Gå tilbake til:
Du er her:

Siste nytt

Gode tilbakemeldinger for plan mot menneskehandel

Byrådet har hatt planen "Et liv i frihet – plan mot menneskehandel 2019-2023" på høring, og sender nå planen videre til behandling i komité og bystyret.

(24.04.2019)

God luftkvalitet i 2018

Årsrapporten for luftkvalitet viser at luften i Bergen var i tråd med de nasjonale målene.

(25.04.2019)

Fornøyde brukere av hjemmesykepleien

Brukerne av hjemmesykepleien har talt. De er fornøyde med hjelpen de får, men har samtidig klare innspill til hva tjenestene kan forbedre seg på.

(24.04.2019)

Nye tjenester hjelper mange å mestre hverdagen hjemme

Statusmeldingen for kommunens hjemmetjenester, viser en viktig dreining i måten kommunen hjelper innbyggerne til å klare mer av hverdagen selv.

(24.04.2019)

Flere utviklingshemmede får tjenester av kommunen

Tjenestene for personer med utviklingshemming er i stadig utvikling.

(25.04.2019)

Forbedringsarbeid gir resultater

De fem hjemmesykepleieavdelingene i Bergenhus har feiret posterprisen i læringsnettverket «Tidlig oppdagelse av forverret tilstand».

(08.04.2019)

Åpnet oppgradert sykehjem på Slettebakken

Slettebakken menighets eldresenter har fått en skikkelig oppgradering når aldershjemsplasser har blitt til sykehjemsplasser og en del eksisterende sykehjemsplasser er pusset opp.

(05.04.2019)

Har fått forskningspenger til storsatsing på folkehelse og helsedata

Nye måter å bruke helsedata på skal gjøre kommunene i stand til å gi bedre tjenester til innbyggerne.

(29.03.2019)

Plan på høring: Nye tiltak for å forebygge vold i nære relasjoner

Byrådet vil satse mer på unge for å stoppe vold.

(28.03.2019)

Plan på høring: Vil gjøre Bergen mer eldrevennlig

Byrådets nye plan inneholder alt fra at eldre må få mer tid for å komme seg over fotgjengerovergangene til at flere eldre skal kunne være lengre i arbeidslivet.

(14.03.2019)

Hjemmesykepleien har fått arbeidsuniformer

Ansatte i hjemmesykepleien i Bergen kommune har blitt lettere å få øye på. Fra 1. mars tok de i bruk uniform.

(11.03.2019)

Smart omsorg har gjort helse og omsorg bedre rustet for fremtiden

Smart omsorg-programmet er nå avsluttet, og byrådet har lagt frem en sluttrapport som viser resultatene programmet har oppnådd.

(07.03.2019)

Legger frem handlingsplan for selvmordsforebygging

Handlingsplan for selvmordsforebygging i Bergen 2018–2022 har vært på høring. Byrådet legger nå frem en plan med en nullvisjon for selvmord med sterkt fokus på barn og unge.

(24.10.2018)

Legger frem plan for helsetjenestene til hjemmeboende eldre

Byrådet legger frem "En alderdom med mening, mestring og trygghet - Plan for helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende eldre 2019 – 2029" for bystyret.

(06.03.2019)

Orienterer om tilsynssaker i helse, omsorg og barnevern

Fylkesmannen i Hordaland gjennomførte i 2018 seks tilsyn i Byrådsavdeling for helse og omsorg.

(06.03.2019)