Gå tilbake til:
Du er her:

Siste nytt

Søk tilskudd til tiltak for barn og unge i lavinntektsfamilier

Frivillige organisasjoner, offentlige og private aktører kan søke om midler til tiltak hvor formålet er å motvirke eller dempe konsekvensene av fattigdom blant barn og ungdom.

(16.11.2018)

Nye satsingsområder for å bedre folkehelsen

Se hva byrådet vil prioritere de neste årene.

(14.11.2018)

Følger opp personer som har vært i kontakt med tuberkulosesmittet

En person i Bergen har fått påvist smitteførende tuberkulosesykdom.

(14.11.2018)

Helsefremmende råd til 41-erne

Frisklivs- og mestringssenteret inviterte alle født i 1941 til seminar. Seniorene fikk gode råd både om fysisk aktivitet og trening, teknologiens muligheter og brannsikkerhet.

(13.11.2018)

Velkommen til dagsentertjenestens julemarked

Onsdag 14. november og torsdag 15. november har du sjansen til å kjøpe fine ting fra dagsentrenes julemarked.

(13.11.2018)

Meld deg på SLT-seminar i januar

8. og 9. januar inviterer Bergen kommune til SLT-seminar om samordning av tiltak for barn og unge i risiko.

(13.11.2018)

Åpnet nye Barne- og familiehjelpen

Torsdag åpnet helsebyråd Rebekka Ljosland Bergen kommunes nye tilbud innen psykisk helse, som retter seg mot barn, unge og familier.

(08.11.2018)

Her finner du den nye Barne- og familiehjelpen

Sist uke åpnet en ny barne- og familiehjelp i Bergen, med fire kontorer som dekker alle bydelene. Du kan ringe, sende e-post og snakke med oss der du ønsker.

(09.11.2018)

Tilsynsrapport kritisk til oppfølging av krisesenteret

Et tilsyn fra Fylkesmannen konkluderer med at Bergen kommune ikke har sørget for tilstrekkelig oppfølging av krisesentertilbudet over de siste åtte år. Fylkesmannen avslutter tilsynet fordi Bergen kommune overtar driften.

(07.11.2018)

Bruker mobilene i omsorgen for utviklingshemmede

Ansatte bruker mindre tid på rapportering samtidig som kvaliteten på rapportene øker.

(31.10.2018)

Samlet og utvekslet kunnskap om barnefattigdom

Kommunen har viktig knutepunktsfunksjon i arbeidet mot fattigdom blant barn og unge.

(31.10.2018)

Byrådet serverer ny mat-plan

Handlingsplan for kommunal mat og ernæringsarbeid sendes ut på høring.

(18.10.2018)

Årets influensavaksine er klar 24. oktober

Onsdag 24. oktober kan fastlegene begynne vaksineringen av personer i risikogruppene.

(15.10.2018)

Tilbyr HPV-vaksine til nye grupper

Bergen kommune etablerer et mer omfattende vaksinasjonstilbud for å få brukt overskuddslageret av HPV-vaksinen.

(15.10.2018)

Sprinter mot bedre nettsider

Smart omsorg valgte en ny og annerledes arbeidsform da de skulle lage utkast til ny nettside. På bare noen dager gikk prosjektgruppen fra problemstilling til å teste en prototype på innbyggere.

(09.10.2018)