Gå tilbake til:
Du er her:

Husk reisevaksiner!

Planlegger du fjerne reisemål for årets ferie? Da er reisevaksiner viktige.

Reisevaksiner anbefales til alle land utenfor Vest-Europa, Australia, New Zealand, USA og Canada, og det er viktig å ikke være for sent ute.

Vil du unngå smittefare og sykdom på feriereisen din, kan riktige vaksiner eller gode råd for de landene du skal til, bidra til å unngå problemer. Vent ikke for lenge med å få tatt vaksinene. Trenger du omfattende vaksinering, regner kommunens smittevernkontor med at den bør være gjennomført 6-8 uker før du skal reise. En drikkevaksine mot vanlige mageinfeksjoner må man starte med senest to uker før avreise.

Det viktigste sørger du for selv: håndvask. Med god håndhygiene kan du unngå mye. Vær nøye med hva du spiser og drikk bare flaskevann.

Rabies

Rabiesvaksine er aktuelt for reisende til land der det er forekomst av rabies, og der medisinsk behandling ikke er raskt tilgjengelig. Vaksine er særlig aktuelt for barn, da det kan tenkes at barn kan komme i kontakt med rabiessmittede dyr uten at foreldrene vet om det. Rabies finnes i de fleste land utenfor Norden. Folkehelseinstituttet råder derfor reisende i land utenfor Norden til å ikke ha kontakt med dyr under reisen.

Skulle man bli bitt eller klort, eller slikka på sår eller slimhinne, må du vaske og skrubbe grundig med såpe og rennende vann i minst 15 minutter. Du skal straks oppsøke lege på stedet. Legen vil vurdere fare for rabies og eventuelt igangsette rabiesvaksinering. Dette gjelder også dersom du er rabiesvaksinert fra før.

Zikavirus og graviditet

Zikavirus finnes i en rekke tropiske land. Liste over land med Zikavirus finner du på Folkehelseinstituttet sine sider. Virusinfeksjonen smitter gjennom myggbitt og kan gi fosterskade.

Gravide rådes til å utsette ikke-nødvendige reiser til land med Zikavirus. Personer som reiser til land med Zikavirus rådes til å beskytte seg mot myggbitt med både myggmiddel og myggnett, særlig nattestid. Du bør også unngå graviditet ved bruk av prevensjon under reisen. Menn som har oppholdt seg i et område med Zikavirus og som har en gravid kone, bør bruke kondom eller unngå seksuell aktivitet resten av graviditeten. Zika smitter gjennom sæd i flere måneder etter infeksjon, så par som har oppholdt seg i områder med Zikavirus bør vente med graviditet til minst tre måneder etter hjemkomst, eller til de begge har testet negativt. Du kan ta testen tidligst fire uker etter hjemkomst.

For flere reiseråd og spesifikke vaksineanbefalinger se brosjyren fra Folkehelseinstituttet.

Les mer på Folkehelseinstituttets internettsider om reise, sykdommer og reisevaksiner.

Se også informasjon om reisemålet du skal til på Utenriksdepartementets sider.