Gå tilbake til:
Du er her:

Vil du hjelpe en ung flyktning til et nytt liv?

Vi trenger vertsfamilier, fosterfamilier og støttefamilier som kan bidra til at unge flykninger skaper seg et nytt liv i Bergen.

Dette er enslige mindreårige flyktninger som er kommet til landet uten foreldre eller andre omsorgspersoner.

Ungdommene har oppholdstillatelse, går på skole og får økonomisk bistand og miljøterapeutisk oppfølging fra Barnevernstjenesten for enslige mindreårige flyktninger.

Hva gjør en vertsfamilie?

Utfordringene for en ungdom som skal skape seg et nytt liv i Bergen er mange. Vertsfamilien skal være den ekstra voksenkontakten som vil bidra til å skape trygghet og tilhørighet.

Målet er at ungdommen skal bli kjent i nærområdet, få nye erfaringer og lære seg nye ferdigheter. Det kan handle om hjelp til å fikse praktiske ting i boligen, introduksjon til fritidstilbud i nærmiljøet, bli invitert til en søndagstur, en middag eller et kveldsmåltid og liknende.

Dersom du/dere har en hybel eller leilighet tilknyttet egen bolig, som for eksempel en sokkelleilighet til utleie, kan dere bli vertsfamilie.

Å være vertsfamilie forutsetter at du har interesse og engasjement for ungdom generelt, og for enslige mindreårige flyktninger spesielt.

Vertsfamilien har fast kontaktperson i Barneverntjenesten for enslige mindreårige flyktninger.

Slik blir du vertsfamilie

For å bli vertsfamilie for en enslig mindreårig flyktning, må du gjennom en godkjenningsprosess. Taushetserklæring underskrives og politiattest fremlegges som del av godkjenningsprosessen. Barnevernstjenesten for enslige mindreårige flyktninger inngår oppdragsavtale med husvertene som godkjennes. Avtalen skrives normalt for 12 måneder, med en måneds gjensidig oppsigelse. Det er mulig å forlenge vertsfamilieoppdraget. Vertsfamiliene mottar arbeidsgodtgjøring i tillegg til husleie for boenheten de leier ut.

Ta gjerne kontakt for en uforpliktende samtale om du ønsker å være vertsfamilie eller vil ha mer informasjon.

Støttefamilie

Vi er også interessert i å komme i kontakt med familier som vil bidra som støttefamilier på andre måter enn nevnt ovenfor.

Kontakt

For mer informasjon om å bli vertsfamilie eller støttekontakt, ta kontakt med Barneverntjenesten for enslige mindreårige flyktninger, telefon 55 56 86 70 eller send e-post.

Bli fosterhjem

Som fosterforelder har du den daglige omsorgen for barnet, med alt det innebærer. Fosterhjem får arbeidsgodtgjørelse og utgiftsdekning. Kontakt: Barneverntjenesten for enslige mindreårige flyktninger (se kontaktinfo over) eller Bufetat v/ Fosterhjemstjenesten i Bergen, mobil 466 19 000 eller send epost.