Gå tilbake til:
Du er her:

Ny boveileder for ungdom som flytter for seg selv

Utekontakten i Bergen har laget en veiledning for ungdommer som skal flytte for seg selv. Tittelen på veilederen sier det meste: «Tusen ting å tenke på».

Boveilederen retter seg mot ungdommer som skal flytte for seg selv for første gang, og er utviklet på bakgrunn av erfaringene Utekontakten har gjort med bosetting av over 300 ungdommer gjennom barnevernstiltaket «Der ungdommen er» (DUE).

Overgangen til egen bolig kan være vanskelig. Veilederen skal være en støtte. Boveilederen gir tips om alt fra leting på Finn.no og visninger, til praktiske gjøremål som strømavtale og rydderutiner.

– Boveilederen tar opp alt ungdommene må huske på før de flytter. Den har tips til hva de bør trene på i forkant, og fungerer også som en sjekkliste både for ungdommene og de voksne som skal bistå. Det går ofte litt raskere når våre ungdommer skal flytte for seg selv, sammenlignet med mange andre unge. Enkelte har god trening i å klare seg selv, mens andre har mye de må lære, sier avdelingsleder Line Hansen i DUE.

Boveilederen tar for seg hele prosessen med å flytte for seg selv, helt fra de første sonderinger av boligmarkedet, til etter at du er på plass i egen bolig. Ungdommer i DUE-tiltaket til Utekontakten har bidratt til utvikling av veilederen.

– Brukermedvirkning er viktig for oss i Utekontakten. Ungdommene har bidratt i arbeidet med veilederen, og gitt oss tips om hva de synes er viktig. Utekontaktens brukerkunnskap er unik, og utgangpunkt for all vår tjenesteutvikling, sier leder for Utekontakten, Joachim Bjerkvik.

Koordinatorene i DUE leter i boligannonser sammen med ungdommene, drar på visninger sammen med dem, og bistår de unge i å ivareta boforholdet på en best mulig måte. De fleste finner seg et sted å bo på det private markedet.

– Vi møter mange sosialt engasjerte huseiere, som ønsker å bidra. De ønsker å leie ut til våre ungdommer, sier Bjerkvik.

Nysgjerrig? Klikk her for å se elektronisk versjon av Boveilederen.