Gå tilbake til:
Du er her:

Omfattende tuberkulosesjekk

Smittevernkontoret i Bergen kommune gjennomfører en omfattende smitteoppsporing, etter at en pasient ved Haukeland sykehus har fått påvist smitteførende lungetuberkulose.

Smittevernkontoret har kartlagt pasientens ulike kontakter og miljøer, og er i gang med en omfattende smitteoppsporing som involverer til nå over hundre personer derav flere barn.

De som har vært i nærkontakt med pasienten, vil bli undersøkt for tuberkulose på smittevernkontoret. Smitte vil vises i en blodprøve. Det kan bli aktuelt å inkludere flere personer etter hvert.

Føre var-prinsipp

Smitteoppsporingen gjøres etter nasjonale retningslinjer etter føre var-prinsippet.

Tuberkulose forårsakes av bakterien Mycobacterium tuberculosis. Infeksjonen kan gi betennelse i ulike organer, men det er kun lungetuberkulose som smitter videre. Det er en lite smittsom sykdom som utvikler seg sakte. Sykdommen behandles med antibiotika.

20-30 tilfeller hvert år

- Vi har mellom 20 og 30 tilfeller av tuberkulosesykdom i Bergen hvert år. Det er sjelden vi finner smitte utover nærmeste familie. Det er lite sannsynlig at vi får et utbrudd, sier smittevernoverlege Kari Øystese.

– De siste årene har vi sett flere tilfeller av tuberkulosesykdom der det har gått lang tid fra symptomdebut til diagnose. Dette gjelder både sykdom hos eldre nordmenn med reaktivert latent tuberkulose og hos innvandrere fra høyendemiske land. Dette tyder på at oppmerksomheten rundt tuberkulosesykdom er for lav, noe som er naturlig i et lavforekomstland.