Gå tilbake til:
Du er her:

Blir med i første prioriteringsutvalg for kommunene

For første gang er det nedsatt et prioriteringsutvalg for den kommunale helse- og omsorgstjenesten. Seksjonssjef Benedicte Løseth er utnevnt av regjeringen til å delta i utvalget.

Til nå har det vært nedsatt flere utvalg som har vurdert prioriteringer i helsetjenestene, men disse har i hovedsak sett på prioritering av behandling i sykehus. Prioriteringsutvalget som Helse- og omsorgsdepartementet nå har nedsatt, er det første som utelukkende skal se på prioriteringer i den kommunale helse- og omsorgstjenesten. Utvalget begynte sitt arbeid i forrige uke.

Krevende problemstillinger

Prioriteringsutvalget skal foreslå mulige prinsipper for prioritering, og arbeidet vil bidra til bedre åpenhet og innsikt i de vanskelige og komplekse prosessene som ligger bak prioriteringer i kommunehelsetjenesten.

- Jeg ser frem til å jobbe med et så viktig tema. Problemstillingene utvalget skal ta stilling til er sammensatte og krevende. Samfunnets velferdsgoder er basert på tillit, og mer åpenhet og samfunnsdebatt om prioriteringer er helt nødvending for oppslutning om hva som er viktigst i den kommunale helse- og omsorgstjeneste fremover, sier Benedicte Løseth, seksjonssjef i Byrådsavdeling for helse og omsorg.

Utvalgets oppgaver

Prioriteringsutvalget skal:

  • Beskrive utfordringsbildet og behovet for å prioritere i den kommunale helse- og omsorgstjenesten.
  • Kartlegge og beskrive situasjoner der det tas prioriteringsbeslutninger.
  • Beskrive det verdimessige utgangspunktet for prioritering.
  • Foreslå mulige prinsipper for prioritering og eventuelle hensyn som bør vektlegges i prioriteringsbeslutninger.
  • Komme med forslag til tiltak og virkemidler som vil bidra til at prioriteringsbeslutninger i den kommunale helse- og omsorgstjenesten blir i tråd med overordnede verdier.

Utvalget skal levere sin endelige NOU-rapport innen utgangen av 2018.