Gå tilbake til:
Du er her:

Bergen trapper opp frivilligheten - her melder du deg

Margrethe Moss-Iversen Lundegård er én av tre frivillighetskoordinatorer i Bergen kommune. – Det er viktig at alle som melder seg som frivillig blir skikkelig fulgt opp, sier hun.

Lundegård har bakgrunn som koordinator for besøkstjenesten i Røde kors. I september ble hun ansatt som frivillighetskoordinator i Bergen kommune.

Onsdag holdt hun innlegg om frivillighetsarbeid på konferansen «Hver dag hele livet». Frivillighet blir ett av kommunens satsingsområder i helse- og omsorgssektoren utover nyåret.

– Vi er tre koordinatorer i helse og omsorg. Jeg er på Etat for sykehjem, og så har jeg to kolleger på Etat for hjemmebaserte tjenester, Nina Gulestøl og Eva Steigen.

Proff styring

Som nyansatt frivillighetskoordinator er hun opptatt av å ha en seriøs og profesjonell styring på frivillighetsarbeidet.

– Det er veldig viktig. Frivillighet er så variert. Basert på min erfaring er det viktig for den frivillige å vite konkret hva han eller hun skal gjøre, og føle seg ivaretatt, sier Lundegård.

– En frivillig som bare blir plassert på et sykehjem kan lett få følelsen av å være i veien og ikke vite helt hva han eller hun skal gjøre. Derfor er det viktig med grundig opplæring, konkrete oppgaver og at den frivillige blir tatt godt imot av frivillighets- og aktivitetskoordinator på det enkelte sykehjem. Han eller hun må komme i gang med fellesaktivitet eller få til en god kobling med enkeltpersoner, sier hun.

Tur og sykling

Oppgavene de frivillige utfører, er avhengig av sykehjemmets og beboernes behov, i tillegg til ønsker fra de frivillige.

– Turvenner er etterspurt, og sykling er populært. Rickshaw-syklene til Bergen kommune er for eksempel kjøpt inn med tanke på at både ansatte og frivillige skal ta beboere med på tur. Sykehjemmene har også sykler for innendørs bruk til stor glede for beboerne. Sykkelvert er en ny aktivitet som vi ønsker at frivillige skal melde seg til, sier hun.

Målet med arbeidet til frivillighetskoordinatorene er å bygge opp en stabil gruppe frivillige på tvers av generasjoner. Den som ønsker å melde seg som frivillig ved sykehjem eller hjemmetjenester, kan oppsøke nærmeste sykehjem, sende e-post til frivillighetskoordinatorhelse-omsorg@bergen.kommune.no eller ringe Margrethe Moss-Iversen Lundegård: 40 81 61 19.

– Det passer for alle med en viss interesse for eldre og omsorgssektoren. Gevinsten for den frivillige er opplevelsen av å være til nytte. Enkelte vil ha det på CV-en sin, med tanke på videre arbeid i omsorgssektoren. De får kurs og kompetanse, og ikke minst sosial omgang med andre frivillige, sier Lundegård.

Rekruttering og kurs

Rekrutteringen av frivillige tar for alvor til etter nyttår.

– I første omgang skal vi opprette systemet for å ta ivareta de frivillige og kurse dem, sier frivillighetskoordinatoren.

På konferansen onsdag var også aktivitets- og frivillighetskoordinator Irene Bakke ved Gullstøltunet sykehjem, sammen med kollega May Elisabeth Høgheim, som er sykepleier ved samme sykehjem. De fortalte om en erfaring som viser verdien av frivillighetsarbeid ved sykehjemmene:

– En av beboerne våre er en dame som vokste opp i Skottland, og flyttet til Norge som ung. Da hun fortalte om barndommen i Skottland, var det ikke så mange av de andre beboerne som hadde særlig kjennskap til det landet. Det ble ingen felles kulturforståelse. Men så kom det inn en frivillig fra Skottland, som hadde felles referanser med denne beboeren. Hun sang skotske folkesanger, og det ble en veldig rørende stund som beboerne hadde stort utbytte av, fortalte de to.

– Anbefaler frivillighet

Byråd for helse og omsorg, Vigdis Anita Gåskjenn, beskriver frivillighetsarbeid som et stort potensial.

– Frivillighetskoordinatorene må være entreprenører for frivillighetsarbeidet, det ligger et stort potensial i mennesker som er genuint engasjert i å gjøre en forskjell for andre mennesker, sier hun.

– Å delta på aktiviteter som frivillig er noe jeg anbefaler. Det gir identitet og livskvalitet til mennesker, og Bergen har som mål å være foregangsby for frivillighet. Det dreier seg om å skape meningsfulle hverdager gjennom å ta utgangspunkt i den enkelte. Det er møter mellom folk det handler om, sier Gåskjenn.