Gå tilbake til:
Du er her:

Viktig endring for avlastere i helsesektoren

Etter en bestemmelse i Høyesterett får avlastere status som ansatte i Bergen kommune.

Avlastere anses nå som arbeidstakere og ikke oppdragstakere. Arbeidstakere er, i motsetning til oppdragstakere, omfattet av arbeidsrettslige regler som blant annet regulerer arbeidstid.

Dommen gjorde det problematisk å fortsette avlasterordningen som før. På bakgrunn av dette fastsatte Arbeidsdepartementet forskrift om arbeidstid for avlastere. Forskriften åpner for unntak fra arbeidsmiljølovens regler om arbeidstid.

Det er også kommet en forskrift om arbeidstid for avlastere (FOR-2017-06-25-1052) . Denne fastsetter rammer for arbeidstiden for avlastere, og gir blant annet arbeidstakere i Bergen kommune muligheten til å fortsette med å være avlaster fra fredag ettermiddag til søndag ettermiddag.

Partene i KS har regulert lønns– og arbeidsvilkår. Det er inngått ny særavtale (SGS 1030) som utfyller forskrift om arbeidstid for avlastere, med regulering av lønnsvilkår. Enkelte avlastere vil motta etterbetaling for arbeid utført i 2017.

Klikk her for å se informasjonsbrevet til avlastere i Bergen kommune.