Gå tilbake til:
Du er her:

Har fordelt mer enn seks millioner mot barnefattigdom

Se hvilke tiltak som har fått penger i år.

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet har nå offisielt offentliggjort hvilke tiltak som får midler fra den nasjonale tilskuddsordningen mot barnefattigdom. Byrådet har tidligere kommet med anbefaling av hvilke tiltak som bør prioriteres i Bergen.

Målet med tilskuddsordningen er å motvirke konsekvensene av fattigdom blant barn og ungdom. Ordningen skal gi flere barn og ungdom mulighet til å delta på viktige sosiale arenaer, som ferie- og fritidsaktiviteter.

Mesteparten av midlene vil bli overført til tiltakene i perioden 25. mai – 15. juni. En del av midlene vil også bli overført i september.

Disse har fått penger i 2018:

Søkerorganisasjon

Beskrivelse av tiltaket

Beløp innvilget

AKKS Bergen

Loud! Jentenes bandleir 2018, kurs og workshops. Målet er å skape en trygg arena gjennom musikkaktivitet, for barn og unge. AKKS vil samarbeide med kommunale tjenester, offentlige- og private organisasjoner og aktører innen musikklivet i Bergen for rekruttering. Kontaktperson: Line Eidheim

109.000

Bergen kommune

Ung Sommer Bergen. Idrettsservice tilbyr et mangfold av aktivitetsleirer i ferien på dagtid fra kl. 09-15, der alle barn og unge fra 2.-10. trinn skal kunne delta. Kontaktperson: Camilla Rødberg

230.000

Bergen kommune

Bergen kommune, utlånssentral. Utstyrssentralen skal drive utlån som er gratis eller har svært lave kostnader. Kontaktperson: Camilla Rødberg

200.000

Bergen Røde Kors

BARK Pluss. Gratis aktivitetstilbud til barn når det er ferie/skolefri. Eksempler på aktiviteter er camping og overnatting på hytte, dagsturer med aktiviteter ved sjøen, utflukter med kulturopplevelser og villmarkshelg. Kontaktperson: Michelle Biseke

100.000

Fana IL

Fana Sprek. Ferietilbud på dagtid til dem som av ulike årsaker ikke kan reise på sommerferie. Arrangeres for femte gang i 2018. Eksempler på aktivitet er båttur, klatring, strandaktiviteter og idrettsaktiviteter. Kontaktperson: Gisle Ellingsen

50.000

Foreningen Løvstakken Frivilligsentral

Løvstakken UT. Tiltaket skal gi barn og unge muligheten for å delta i friluftsliv på lik linje med jevnaldrende som har bedre forutsetninger. Spesielt rettet mot deltagere med innvandrerbakgrunn. Kontaktperson: Hans Skard

197.150

Bergen kommune

Inkludering gjennom deltidsarbeid. Prosjekt der risikoutsatt ungdom på videregående skole kvalifiseres til deltidsjobb gjennom kvelds- og helgearbeid. Utekontakten skal være ansvarlig for utvikling og gjennomføring av prosjektet. Kontaktperson: Joachim Bjerkvik

700.000

Bergen kommune

Jentegruppen. Målet er å fremme integrering og mestring ved at jenter deltar i ordinære fritidsaktivitet i nærområdet. Det blir ukentlige gruppetreff på skolene, ledet av helsesøster, og det legges opp til tett samarbeid med frivillige organisasjoner. Kontaktperson: Åshild Bråten

600.000

Bergen kommune

Ferie og fritidstilbud ved Gimle. Tiltaket søker å skape gode relasjoner gjennom felles opplevelser og aktiviteter på fritiden og i ferier. Målgruppe er elever som ikke opplever "vanlige" ferieaktiviteter, eller har mulighet til å delta på kvelds- eller helgeaktiviteter. Kontaktperson: Kristian Arnestad

300.000

Hordaland idrettskrets

Feltarbeidervirksometen i idretten i Bergen. Inkludering av barn og ungdommer med flerkulturell bakgrunn i idretten. Kontaktperson: Elise Barsnes

150.000

IL Norna Salhus

Alle skal med - et lysglimt i hverdagen. Målet er å gi et godt tilbud innen sosialisering samt integrering av alle barn og unge. Tilbudet skal være innen kultur, idrett og fritid. Kontaktperson: Tom Jensen

150.000

Sportsklubben Brann

Brannsjansen 2018. Målet med tiltaket er å integrere unge sårbare i form av et femtrinns arbeidsprogram med individuell tilpasning og fleksible løsninger. SK Brann legger til rette for praksis og fungerer som en døråpner inn mot alle eksisterende og nye samarbeidspartnere for klubben. Kontaktperson: Linn Espeland

600.000

Lyderhorn Skolebrass

Musikk i ferien, Laksevåg 2018. Tiltaket skal gi gratis, uforpliktende og åpen musikkopplæring for andre og tredjeklassinger fra tre skoler i Laksevåg bydel tre dager i første uke av sommerferien 2018. Kontaktperson: Eivind Seland

35.000

Stiftelsen Kirkens bymisjon

Bamsehiet. Tilbyr lek, aktiviteter og middag to dager i uken til barn 0-12 år i følge med foreldre eller andre omsorgspersoner. Kontaktperson: Åse Christensen.

500.000

Bergen kommune

Dans uten grenser. Hovedmålet er å opprette lokale danseverksteder i fire områder. Dans Uten Grenser baserer seg på ung-til-ung-formidling. Kontaktperson: Eileen Dalland

400.000

Møhlenpris idrettslag

MIL-intro. Tilbud til minoritetsungdom uten økonomiske barrierer for deltakelse. Tiltaket omfatter blant annet idrettsaktiviteter, IKT-kurs og ferietilbud. Kontaktperson: David Martinez

300.000

RaskBergen

RaskBergen. Utstyrssentralen skal drive utlån av utstyr for deltakelse i ulike ferie- og fritidsaktiviteter. Utlån skal være gratis eller ha svært lave kostnader for målgruppen. Kontaktperson: Connie Bolstad

100.000

Sportsklubben Trane

LIM - prosjektet. (LIM=LekserIdrettMat). Tilbud som er tilrettelagt for barn ved Slettebakken skole for å delta i sunne fritidsaktiviteter. Kontaktperson: Arild Hovland

300.000

Stiftelsen Kirkens Bymisjon

Ferietiltak. Tiltaket skal gi barn og foreldre en ferieopplevelse med andre barnefamilier. I tillegg skal det utvikles en utlånssentral for fritidsutstyr.Kontaktperson: Åse Christensen

300.000

Salt Bergenskirken

Salt Kulturstipend. Ukentlig undervisning i musikkinstrumenter, tegning, dans, låtskriving eller andre kulturtilbud. Kontaktperson: Mari Ingleson

142.500

Stiftelsen Crux

Fuglekassen. Aktiviteter og opplevelser for barn og familier i en sårbar situasjon. Hovedfokus er å gi barna gode opplevelser, og å styrke kontakten mellom barn og foreldre. Kontaktperson: Eli Sjo

100.000

Stiftelsen Kirkens Bymisjon

Ungdomstiltaket V13, Javan. Tiltaket skal skape trygge og sosiale mestringsarenaer for læring, samhandling og opplevelser for alle ungdommer. Kontaktperson: Jan Mikkelsen

300.000

Stiftelsen Meningsfull oppvekst i Laksevåg

Aktiv i Bergen Vest (tidligere Sommer i Bergen Vest). Kultur- og fritidstilbud til barn og unge i Laksevåg bydel. Det skal være åpent i alle skoleferier og tilby varierte aktiviteter. Kontaktperson: George Myhrvold

150.000

Way Forward

Fra gata til idrett - Bergen. I samarbeid med Etat for boligforvaltning, skoler, helsestasjon og andre organisasjoner i Årstad bydel, vil Way Forward integrere barn og unge i Bergen med flerkulturell bakgrunn gjennom fritidsaktiviteter som idrett, dans og musikk. Kontaktperson: Richard Forward

200.000