Gå tilbake til:
Du er her:

Barn smittet av meslinger

Et barn i barnehagealder er smittet av meslinger. Barnets tilstand er i bedring.

Barnet ble forrige uke innlagt på barneklinikken på Haukeland universitetssykehus. Tirsdag kveld bekreftet Folkehelseinstituttet at det var meslinger. Helsetilstanden er i bedring, og barnet er utskrevet fra sykehus. Barnet er ikke vaksinert.

Smittevernoverlegen i Bergen kommune jobber med kartlegging av vaksinasjonsstatus på husstand, nærmiljø, barnehagebarn og ansatte. Uvaksinerte barn på 15 måneder eller yngre, og barn som ikke deltar i barnevaksinasjonsprogrammet, kan være utsatt for smitte. Det samme gjelder uvaksinerte voksne.

– Foresatte til barn som ikke er MMR-vaksinerte bør følge med på barnet om det skulle utvikle febersykdom. Barn med feber skal holdes hjemme fra barnehagen i denne perioden, sier smittevernoverlege Kari Stidal Øystese.

Unngå smitte

Ved behov for legehjelp, ring fastlege eller Bergen legevakt (116 117).

– Det er viktig at smitteutsatte personer med febersykdom holdes mest mulig adskilt fra andre antatt uvaksinerte barn og voksne. Syke skal derfor ikke sitte på venterom på fastlegekontor og på legevakt med de ordinære pasientene. Fastleger og legevaktstasjoner bør ta disse direkte inn til egnet undersøkelsesrom og følge anbefalte smitteverntiltak, sier Øystese.

Utover vaksine, er god håndhygiene og hostehygiene viktig smitteforebyggende tiltak. Det er ikke aktuelt med vaksinering av personer som har vært eksponert, ettersom det er gått for lang tid fra eksponeringstidspunkt og en vaksine vil dermed ikke ha effekt.

Symptomer på meslinger

Bergen kommune informerte i forrige uke ansatte og foresatte i den aktuelle barnehagen om mulig smitteeksponering.

Meslingsymptomer starter som regel med feber, hoste, snue og lysskyhet, deretter fallende feber, som så igjen stiger samtidig med begynnende høyrødt utslett. Utslett kan bre seg utover som "karttegninger". Symptomene varer som regel i 2 til 5 dager. De aller fleste vil få en infeksjon som går over av seg selv uten behandling, men noen få vil kunne trenge innleggelse i sykehus.

Barn blir normalt vaksinert mot meslinger i MMR-vaksinen ved 15 måneders alder. Denne vaksinen er svært god og man regnes som trygg når man er vaksinert.

De fleste voksne som er født etter 1970, er vaksinerte.