Gå tilbake til:
Du er her:

Ny brukerundersøkelse: Mange fornøyde sykehjemsbeboere

En ny brukerundersøkelse på sykehjemmene i Bergen viser at både beboere og pårørende totalt sett er godt fornøyde.

Av beboerne på sykehjem sier 266 av de spurte at de alt i alt er fornøyde med sykehjemmet sitt, mens bare 23 beboere sier at de ikke er fornøyde.

Fornøyde med ansatte

Også pårørende gir uttrykk for å være fornøyde. På en skala fra 1 til 6 der 6 er toppscore, gir de sykehjemmene 4,9. Dette er omtrent på nivå med den siste brukerundersøkelse fra 2013 da pårørende ga sykehjemmene karakteren 5,0. I de fleste kategoriene som måles, gir imidlertid pårørende nå sykehjemmene litt bedre karakter enn ved forrige brukerundersøkelse. De gir særlig uttrykk for at beboerne trives med de ansatte (5,2) og at ansatte behandler beboerne med respekt (5,3). Svakest score får sykehjemmene på beboers og pårørendes mulighet til å være med når det utarbeides planer for beboeren (henholdsvis 2,8 og 3,0). 549 pårørende har deltatt i undersøkelsen.

Byrådets satsinger

- Det gjennomføres utviklings- og kvalitetsforbedringsarbeid i stort omfang i sykehjemmene, og brukerundersøkelser er et viktig verktøy i dette arbeidet. Byrådet har særlig prioritert å øke aktivitetsnivået på sykehjemmene gjennom ansettelse av aktivitets- og frivillighetskoordinatorer på alle sykehjem. Vi har også ansatt psykologer og farmasøyt, og kurser de ansatte i åndelig omsorg slik at beboere også skal få ivaretatt sine åndelige behov. Vi håper at brukere og pårørende skal bli enda mer fornøyde med sykehjemmene etter hvert som vi ser effekten av disse tiltakene, sier byråd for helse og omsorg, Rebekka Ljosland.