Gå tilbake til:
Du er her:

Besøkte Bergen for å lære om tilbud til utviklingshemmede

20 representanter fra Kaliningrad i Russland var i Bergen for å utveksle kunnskaper om arbeid med mennesker med funksjonshemming.

Delegasjonen besto av fagfolk fra tjenester for utviklingshemmede i hjemlandet, og andre ansatte i administrasjon i kommunene Gusev og Sovetsk.

– I Kaliningrad-regionen er skjer hovedarbeidet med mennesker med utviklingshemming på institusjoner som tilbyr fast opphold, og i mindre grad individuelle mottakere av tjenester som vi ser her i Norge, sier ordfører Andrej Petrovich Gnezdilov i Gusev, Kaliningrad.

Inkludere i samfunnet

Sammen med representanter fra Helse- og omsorgsdepartementet, Utenriksdepartmentet og kolleger fra helsedepartement i Kaliningrad, var han blant annet på omvisning i bofellesskap og dagsenter.

– Metodene våre kan være forskjellige, men målet er å inkludere disse menneskene i samfunnet, sier han.

Kaliningrad-gjengen fikk også se konsert med bandet Proffene - se video:

– Både Norge og Russland deler utfordringer med hensyn til integrering av barn og unge med nedsatt funksjonsevne. Gjennom prosjektets erfaringsdeling har begge parter fått økt kunnskap om målgruppens behov for rehabilitering, sier prosjektleder Anne Brit Reigstad.

– Vi kan spesielt fremheve samarbeidskommunene i Kaliningrad som et godt eksempel på omsorg og ivaretakelse av barns ernæringsmessige behov på institusjoner og skoler, sier hun.

Mangeårig samarbeid

Delegasjonen fra Russland besøkte Bergen som en del av et samarbeid mellom Bergen og Kaliningrad-regionen. Bergen kommune har siden 2004 deltatt i Norges satsning mot Russland gjennom bilateralt samarbeid innenfor utvikling av primærhelse og smittevern, med spesielt fokus på barn og unge.

Samarbeidet finansiert av EU gjennom Partnerskapet for helse og livskvalitet.

I 2014 utvidet partene samarbeidet til også å gjelde personer med utviklingshemmede, etter oppfordring fra Helsedepartementet i Kaliningrad.

Russland undertegnet FNs konvensjon om rettigheter for mennesker med nedsatt funksjonsevne i 2012.

De to russiske samarbeidskommunene Gusev og Sovetsk i Kaliningrad har i flere år delt erfaring med fagarbeidere i Bergen kommune. Denne gangen var det organisering av tjenester, bofelleskap og integrering i arbeidsliv som sto på dagsorden.